పక్షి ప్రపంచంలోని ఆసక్తికరమైన విషయాలు (ఫోటోలు) | Interesting Facts About Birds | Sakshi
Sakshi News home page

పక్షి ప్రపంచంలోని ఆసక్తికరమైన విషయాలు (ఫోటోలు)

Published Mon, Nov 20 2023 4:00 PM | Last Updated on

Interesting Facts About Birds - Sakshi
1/15

Alpine Swift Bird - Sakshi
2/15

ఆల్పైన్ స్విఫ్ట్ : ఎక్కువ కాలం ఎగురుతూనే ఉండే పక్షి

Arctic Tern Bird - Sakshi
3/15

ఆర్కిటిక్ టెర్న్: ప్రపంచంలో అత్యంత దూరం ప్రయాణించే పక్షులు

Koyla Bird - Sakshi
4/15

కోయిల: గూడు కట్టుకోలేని పక్షి

Australian Pelican Bird - Sakshi
5/15

ఆస్ట్రేలియా పెలికాన్: అతి పెద్ద ముక్కు కలిగిన పక్షి

Bar Tailed Godwit Bird - Sakshi
6/15

బార్ టైల్డ్ గాడ్విట్: విరామం లేకుండా 9 రోజుల్లో 11,500 km దూరాన్ని ఎగురుతూ వెళ్లే పక్షి

Duck - Sakshi
7/15

బాతులు: ఒక కన్ను మూసి నిద్రపోయే పక్షులు

Eagle Bird - Sakshi
8/15

డేగ: అత్యంత దృష్టి సామర్థ్యం గల పక్షి

African Grey Parrot - Sakshi
9/15

ఆఫ్రికన్ గ్రే చిలుక: ప్రపంచంలో ఎక్కువగా మాట్లాడే పక్షి

Humming Bird - Sakshi
10/15

హమ్మింగ్ బర్డ్: వెనుకకు కూడా ఎగరగలిగే పక్షి

Ostrich  Bird - Sakshi
11/15

ఆస్ట్రిచ్: ప్రపంచంలో అతి పెద్ద పక్షి

Penguins - Sakshi
12/15

పెంగ్విన్: ఈత కొట్టగలిగే పక్షి

Falcon Bird - Sakshi
13/15

ఫాల్కన్: ప్రపంచంలో వేగంగా ఎగరగల పక్షి

Ruppells Griffon Bird - Sakshi
14/15

రూపెల్స్ గ్రిఫాన్: ప్రపంచంలో ఎక్కువ ఎత్తులో ఎగరగలిగే పక్షి

Wandering Albatross Bird - Sakshi
15/15

వండరింగ్ ఆల్బట్రాస్: అత్యంత పొడవైన రెక్కలు కలిగిన పక్షి

Advertisement
 
Advertisement