విశాఖపట్నం: తల్లీ నిన్నే నమ్ముకున్నాం చల్లంగ చూడమ్మా (ఫొటోలు) | Sakshi
Sakshi News home page

విశాఖపట్నం: తల్లీ నిన్నే నమ్ముకున్నాం చల్లంగ చూడమ్మా (ఫొటోలు)

Published Wed, Dec 27 2023 8:35 AM | Updated 30 Min Ago

Women from fisher folk community worship sea goddess Gangamma - Sakshi
1/19

తల్లీ నిన్నే నమ్ముకున్నాం. చల్లంగ చూడమ్మా.. అంటూ గంగపుత్రులు నిండు మనసుతో గంగమ్మ తల్లికి క్షీరాభిషేకం చేశారు. సునామీ వచ్చి మంగళవారం నాటికి 19 ఏళ్లు కావడంతో పెదజాలరిపేటలో గంగపుత్రులు ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు.

Women from fisher folk community worship sea goddess Gangamma - Sakshi
2/19

Women from fisher folk community worship sea goddess Gangamma - Sakshi
3/19

Women from fisher folk community worship sea goddess Gangamma - Sakshi
4/19

Women from fisher folk community worship sea goddess Gangamma - Sakshi
5/19

Women from fisher folk community worship sea goddess Gangamma - Sakshi
6/19

Women from fisher folk community worship sea goddess Gangamma - Sakshi
7/19

Women from fisher folk community worship sea goddess Gangamma - Sakshi
8/19

Women from fisher folk community worship sea goddess Gangamma - Sakshi
9/19

Women from fisher folk community worship sea goddess Gangamma - Sakshi
10/19

Women from fisher folk community worship sea goddess Gangamma - Sakshi
11/19

Women from fisher folk community worship sea goddess Gangamma - Sakshi
12/19

Women from fisher folk community worship sea goddess Gangamma - Sakshi
13/19

Women from fisher folk community worship sea goddess Gangamma - Sakshi
14/19

Women from fisher folk community worship sea goddess Gangamma - Sakshi
15/19

Women from fisher folk community worship sea goddess Gangamma - Sakshi
16/19

Women from fisher folk community worship sea goddess Gangamma - Sakshi
17/19

Women from fisher folk community worship sea goddess Gangamma - Sakshi
18/19

Women from fisher folk community worship sea goddess Gangamma - Sakshi
19/19

Advertisement
 
Advertisement