సామాజిక జైత్రయాత్రకు అపూర్వ స్పందన (ఫొటోలు) | YSRCP Samajika Sadhikara Bus Yatra Photos | Sakshi
Sakshi News home page

సామాజిక జైత్రయాత్రకు అపూర్వ స్పందన (ఫొటోలు)

Published Thu, Nov 9 2023 10:03 PM | Last Updated on

YSRCP Samajika Sadhikara Bus Yatra Photos - Sakshi
1/15

వైఎస్సార్‌సీపీ సామాజిక సాధికార యాత్ర 12వ రోజు విజయవంతంగా జరిగింది. ఇవాళ(నవంబర్‌ 09) గురువారం అనకాపల్లి జిల్లా నియోజకవర్గ పరిధిలో, కృష్ణా జిల్లా పామర్రు, శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా కావలిలో బస్సు యాత్రలు జరిగాయి. ఆపై అశేష జనవాహిని నడుమ బహిరంగ సభలు జరగగా.. జగనన్న పాలనలో జరిగిన సామాజిక న్యాయం గురించి నేతలు ప్రజలకు వివరించారు.

YSRCP Samajika Sadhikara Bus Yatra Photos - Sakshi
2/15

వైఎస్సార్‌సీపీ సామాజిక సాధికార యాత్ర 12వ రోజు విజయవంతంగా జరిగింది. ఇవాళ(నవంబర్‌ 09) గురువారం అనకాపల్లి జిల్లా నియోజకవర్గ పరిధిలో, కృష్ణా జిల్లా పామర్రు, శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా కావలిలో బస్సు యాత్రలు జరిగాయి. ఆపై అశేష జనవాహిని నడుమ బహిరంగ సభలు జరగగా.. జగనన్న పాలనలో జరిగిన సామాజిక న్యాయం గురించి నేతలు ప్రజలకు వివరించారు.

YSRCP Samajika Sadhikara Bus Yatra Photos - Sakshi
3/15

వైఎస్సార్‌సీపీ సామాజిక సాధికార యాత్ర 12వ రోజు విజయవంతంగా జరిగింది. ఇవాళ(నవంబర్‌ 09) గురువారం అనకాపల్లి జిల్లా నియోజకవర్గ పరిధిలో, కృష్ణా జిల్లా పామర్రు, శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా కావలిలో బస్సు యాత్రలు జరిగాయి. ఆపై అశేష జనవాహిని నడుమ బహిరంగ సభలు జరగగా.. జగనన్న పాలనలో జరిగిన సామాజిక న్యాయం గురించి నేతలు ప్రజలకు వివరించారు.

YSRCP Samajika Sadhikara Bus Yatra Photos - Sakshi
4/15

వైఎస్సార్‌సీపీ సామాజిక సాధికార యాత్ర 12వ రోజు విజయవంతంగా జరిగింది. ఇవాళ(నవంబర్‌ 09) గురువారం అనకాపల్లి జిల్లా నియోజకవర్గ పరిధిలో, కృష్ణా జిల్లా పామర్రు, శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా కావలిలో బస్సు యాత్రలు జరిగాయి. ఆపై అశేష జనవాహిని నడుమ బహిరంగ సభలు జరగగా.. జగనన్న పాలనలో జరిగిన సామాజిక న్యాయం గురించి నేతలు ప్రజలకు వివరించారు.

YSRCP Samajika Sadhikara Bus Yatra Photos - Sakshi
5/15

వైఎస్సార్‌సీపీ సామాజిక సాధికార యాత్ర 12వ రోజు విజయవంతంగా జరిగింది. ఇవాళ(నవంబర్‌ 09) గురువారం అనకాపల్లి జిల్లా నియోజకవర్గ పరిధిలో, కృష్ణా జిల్లా పామర్రు, శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా కావలిలో బస్సు యాత్రలు జరిగాయి. ఆపై అశేష జనవాహిని నడుమ బహిరంగ సభలు జరగగా.. జగనన్న పాలనలో జరిగిన సామాజిక న్యాయం గురించి నేతలు ప్రజలకు వివరించారు.

YSRCP Samajika Sadhikara Bus Yatra Photos - Sakshi
6/15

వైఎస్సార్‌సీపీ సామాజిక సాధికార యాత్ర 12వ రోజు విజయవంతంగా జరిగింది. ఇవాళ(నవంబర్‌ 09) గురువారం అనకాపల్లి జిల్లా నియోజకవర్గ పరిధిలో, కృష్ణా జిల్లా పామర్రు, శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా కావలిలో బస్సు యాత్రలు జరిగాయి. ఆపై అశేష జనవాహిని నడుమ బహిరంగ సభలు జరగగా.. జగనన్న పాలనలో జరిగిన సామాజిక న్యాయం గురించి నేతలు ప్రజలకు వివరించారు.

YSRCP Samajika Sadhikara Bus Yatra Photos - Sakshi
7/15

వైఎస్సార్‌సీపీ సామాజిక సాధికార యాత్ర 12వ రోజు విజయవంతంగా జరిగింది. ఇవాళ(నవంబర్‌ 09) గురువారం అనకాపల్లి జిల్లా నియోజకవర్గ పరిధిలో, కృష్ణా జిల్లా పామర్రు, శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా కావలిలో బస్సు యాత్రలు జరిగాయి. ఆపై అశేష జనవాహిని నడుమ బహిరంగ సభలు జరగగా.. జగనన్న పాలనలో జరిగిన సామాజిక న్యాయం గురించి నేతలు ప్రజలకు వివరించారు.

YSRCP Samajika Sadhikara Bus Yatra Photos - Sakshi
8/15

వైఎస్సార్‌సీపీ సామాజిక సాధికార యాత్ర 12వ రోజు విజయవంతంగా జరిగింది. ఇవాళ(నవంబర్‌ 09) గురువారం అనకాపల్లి జిల్లా నియోజకవర్గ పరిధిలో, కృష్ణా జిల్లా పామర్రు, శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా కావలిలో బస్సు యాత్రలు జరిగాయి. ఆపై అశేష జనవాహిని నడుమ బహిరంగ సభలు జరగగా.. జగనన్న పాలనలో జరిగిన సామాజిక న్యాయం గురించి నేతలు ప్రజలకు వివరించారు.

YSRCP Samajika Sadhikara Bus Yatra Photos - Sakshi
9/15

వైఎస్సార్‌సీపీ సామాజిక సాధికార యాత్ర 12వ రోజు విజయవంతంగా జరిగింది. ఇవాళ(నవంబర్‌ 09) గురువారం అనకాపల్లి జిల్లా నియోజకవర్గ పరిధిలో, కృష్ణా జిల్లా పామర్రు, శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా కావలిలో బస్సు యాత్రలు జరిగాయి. ఆపై అశేష జనవాహిని నడుమ బహిరంగ సభలు జరగగా.. జగనన్న పాలనలో జరిగిన సామాజిక న్యాయం గురించి నేతలు ప్రజలకు వివరించారు.

YSRCP Samajika Sadhikara Bus Yatra Photos - Sakshi
10/15

వైఎస్సార్‌సీపీ సామాజిక సాధికార యాత్ర 12వ రోజు విజయవంతంగా జరిగింది. ఇవాళ(నవంబర్‌ 09) గురువారం అనకాపల్లి జిల్లా నియోజకవర్గ పరిధిలో, కృష్ణా జిల్లా పామర్రు, శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా కావలిలో బస్సు యాత్రలు జరిగాయి. ఆపై అశేష జనవాహిని నడుమ బహిరంగ సభలు జరగగా.. జగనన్న పాలనలో జరిగిన సామాజిక న్యాయం గురించి నేతలు ప్రజలకు వివరించారు.

YSRCP Samajika Sadhikara Bus Yatra Photos - Sakshi
11/15

వైఎస్సార్‌సీపీ సామాజిక సాధికార యాత్ర 12వ రోజు విజయవంతంగా జరిగింది. ఇవాళ(నవంబర్‌ 09) గురువారం అనకాపల్లి జిల్లా నియోజకవర్గ పరిధిలో, కృష్ణా జిల్లా పామర్రు, శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా కావలిలో బస్సు యాత్రలు జరిగాయి. ఆపై అశేష జనవాహిని నడుమ బహిరంగ సభలు జరగగా.. జగనన్న పాలనలో జరిగిన సామాజిక న్యాయం గురించి నేతలు ప్రజలకు వివరించారు.

YSRCP Samajika Sadhikara Bus Yatra Photos - Sakshi
12/15

వైఎస్సార్‌సీపీ సామాజిక సాధికార యాత్ర 12వ రోజు విజయవంతంగా జరిగింది. ఇవాళ(నవంబర్‌ 09) గురువారం అనకాపల్లి జిల్లా నియోజకవర్గ పరిధిలో, కృష్ణా జిల్లా పామర్రు, శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా కావలిలో బస్సు యాత్రలు జరిగాయి. ఆపై అశేష జనవాహిని నడుమ బహిరంగ సభలు జరగగా.. జగనన్న పాలనలో జరిగిన సామాజిక న్యాయం గురించి నేతలు ప్రజలకు వివరించారు.

YSRCP Samajika Sadhikara Bus Yatra Photos - Sakshi
13/15

వైఎస్సార్‌సీపీ సామాజిక సాధికార యాత్ర 12వ రోజు విజయవంతంగా జరిగింది. ఇవాళ(నవంబర్‌ 09) గురువారం అనకాపల్లి జిల్లా నియోజకవర్గ పరిధిలో, కృష్ణా జిల్లా పామర్రు, శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా కావలిలో బస్సు యాత్రలు జరిగాయి. ఆపై అశేష జనవాహిని నడుమ బహిరంగ సభలు జరగగా.. జగనన్న పాలనలో జరిగిన సామాజిక న్యాయం గురించి నేతలు ప్రజలకు వివరించారు.

YSRCP Samajika Sadhikara Bus Yatra Photos - Sakshi
14/15

వైఎస్సార్‌సీపీ సామాజిక సాధికార యాత్ర 12వ రోజు విజయవంతంగా జరిగింది. ఇవాళ(నవంబర్‌ 09) గురువారం అనకాపల్లి జిల్లా నియోజకవర్గ పరిధిలో, కృష్ణా జిల్లా పామర్రు, శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా కావలిలో బస్సు యాత్రలు జరిగాయి. ఆపై అశేష జనవాహిని నడుమ బహిరంగ సభలు జరగగా.. జగనన్న పాలనలో జరిగిన సామాజిక న్యాయం గురించి నేతలు ప్రజలకు వివరించారు.

YSRCP Samajika Sadhikara Bus Yatra Photos - Sakshi
15/15

వైఎస్సార్‌సీపీ సామాజిక సాధికార యాత్ర 12వ రోజు విజయవంతంగా జరిగింది. ఇవాళ(నవంబర్‌ 09) గురువారం అనకాపల్లి జిల్లా నియోజకవర్గ పరిధిలో, కృష్ణా జిల్లా పామర్రు, శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా కావలిలో బస్సు యాత్రలు జరిగాయి. ఆపై అశేష జనవాహిని నడుమ బహిరంగ సభలు జరగగా.. జగనన్న పాలనలో జరిగిన సామాజిక న్యాయం గురించి నేతలు ప్రజలకు వివరించారు.

Advertisement
 
Advertisement