ప్రకాశం జిల్లా: కోరిశపాడు జాతీయ రహదారిపై ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్‌ (ఫొటోలు) | Sakshi
Sakshi News home page

ప్రకాశం జిల్లా: కోరిశపాడు జాతీయ రహదారిపై ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్‌ (ఫొటోలు)

Published Mon, Mar 18 2024 6:25 PM | Updated 30 Min Ago

Traffic Curbs Today for Trial Landing of IAF jet on NH-16 in Bapatla District - Sakshi
1/30

కోరిశపాడు సమీపంలోని పి.గుడిపాడు వద్ద 16వ నెంబర్‌ జాతీయ రహదారిపై ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్‌ ప్రాంతంలో నిర్వహించిన ఎయిర్‌ క్రాఫ్ట్స్‌ ల్యాండింగ్‌ ట్రయల్‌ రన్‌లో ఆకాశంలో చక్కర్లు కొడుతున్న సుఖోయి 30 జట్‌ ఫైటర్‌ విమానాలు

Traffic Curbs Today for Trial Landing of IAF jet on NH-16 in Bapatla District - Sakshi
2/30

Traffic Curbs Today for Trial Landing of IAF jet on NH-16 in Bapatla District - Sakshi
3/30

ఎయిర్‌ క్రాఫ్ట్స్‌ ల్యాండింగ్‌ ట్రయల్‌ రన్‌లో రన్‌వేకు అత్యంత తక్కువ ఎత్తులో ఎగురుతున్న సుఖోయి 30 జట్‌ ఫైటర్‌ విమానాలు

Traffic Curbs Today for Trial Landing of IAF jet on NH-16 in Bapatla District - Sakshi
4/30

ఎయిర్‌ క్రాఫ్ట్స్‌ ల్యాండింగ్‌ ట్రయల్‌ రన్‌లో ఆకాశంలో చక్కర్లు కొడుతున్న హ్వకర్‌ ఫైటర్‌ విమానం

Traffic Curbs Today for Trial Landing of IAF jet on NH-16 in Bapatla District - Sakshi
5/30

ఎయిర్‌ క్రాఫ్ట్స్‌ ల్యాండింగ్‌ ట్రయల్‌ రన్‌లో ల్యాండ్‌ అయిన ఎఎన్‌32 కార్గో విమానం

Traffic Curbs Today for Trial Landing of IAF jet on NH-16 in Bapatla District - Sakshi
6/30

Traffic Curbs Today for Trial Landing of IAF jet on NH-16 in Bapatla District - Sakshi
7/30

Traffic Curbs Today for Trial Landing of IAF jet on NH-16 in Bapatla District - Sakshi
8/30

ఎయిర్‌ క్రాఫ్ట్స్‌ ల్యాండింగ్‌ ట్రయల్‌ రన్‌లో విమానాలను సెల్‌ ఫోన్‌లో చిత్రీకరిస్తున్న ప్రజలు

Traffic Curbs Today for Trial Landing of IAF jet on NH-16 in Bapatla District - Sakshi
9/30

ఎయిర్‌ క్రాఫ్ట్స్‌ ల్యాండింగ్‌ ట్రయల్‌ రన్‌లో విమానాలను ఆసక్తిగా తిలకిస్తున్న చిన్నారులు

Traffic Curbs Today for Trial Landing of IAF jet on NH-16 in Bapatla District - Sakshi
10/30

Traffic Curbs Today for Trial Landing of IAF jet on NH-16 in Bapatla District - Sakshi
11/30

Traffic Curbs Today for Trial Landing of IAF jet on NH-16 in Bapatla District - Sakshi
12/30

Traffic Curbs Today for Trial Landing of IAF jet on NH-16 in Bapatla District - Sakshi
13/30

Traffic Curbs Today for Trial Landing of IAF jet on NH-16 in Bapatla District - Sakshi
14/30

Traffic Curbs Today for Trial Landing of IAF jet on NH-16 in Bapatla District - Sakshi
15/30

Traffic Curbs Today for Trial Landing of IAF jet on NH-16 in Bapatla District - Sakshi
16/30

Traffic Curbs Today for Trial Landing of IAF jet on NH-16 in Bapatla District - Sakshi
17/30

Traffic Curbs Today for Trial Landing of IAF jet on NH-16 in Bapatla District - Sakshi
18/30

Traffic Curbs Today for Trial Landing of IAF jet on NH-16 in Bapatla District - Sakshi
19/30

Traffic Curbs Today for Trial Landing of IAF jet on NH-16 in Bapatla District - Sakshi
20/30

Traffic Curbs Today for Trial Landing of IAF jet on NH-16 in Bapatla District - Sakshi
21/30

Traffic Curbs Today for Trial Landing of IAF jet on NH-16 in Bapatla District - Sakshi
22/30

Traffic Curbs Today for Trial Landing of IAF jet on NH-16 in Bapatla District - Sakshi
23/30

Traffic Curbs Today for Trial Landing of IAF jet on NH-16 in Bapatla District - Sakshi
24/30

Traffic Curbs Today for Trial Landing of IAF jet on NH-16 in Bapatla District - Sakshi
25/30

Traffic Curbs Today for Trial Landing of IAF jet on NH-16 in Bapatla District - Sakshi
26/30

Traffic Curbs Today for Trial Landing of IAF jet on NH-16 in Bapatla District - Sakshi
27/30

Traffic Curbs Today for Trial Landing of IAF jet on NH-16 in Bapatla District - Sakshi
28/30

Traffic Curbs Today for Trial Landing of IAF jet on NH-16 in Bapatla District - Sakshi
29/30

Traffic Curbs Today for Trial Landing of IAF jet on NH-16 in Bapatla District - Sakshi
30/30

Advertisement
 
Advertisement