కిరాక్ ఆర్పీ చేపల పులుసు బ్రాంచ్ ప్రారంభించిన నాగబాబు.. ఫోటోలు వైరల్ | Nagababu Inaugurate Kiraak RP Nellore Pedda Reddy Chepala Pulusu Photos | Sakshi
Sakshi News home page

కిరాక్ ఆర్పీ చేపల పులుసు బ్రాంచ్ ప్రారంభించిన నాగబాబు.. ఫోటోలు వైరల్

Published Fri, Feb 10 2023 9:32 PM | Last Updated on

Nagababu Inaugurate Kiraak RP Nellore Pedda Reddy Chepala Pulusu Photos - Sakshi
1/9

కిరాక్ ఆర్పీ చేపల పులుసు బ్రాంచ్ ప్రారంభించిన నాగబాబు.. ఫోటోలు వైరల్

Nagababu Inaugurate Kiraak RP Nellore Pedda Reddy Chepala Pulusu Photos - Sakshi
2/9

కిరాక్ ఆర్పీ చేపల పులుసు బ్రాంచ్ ప్రారంభించిన నాగబాబు.. ఫోటోలు వైరల్

Nagababu Inaugurate Kiraak RP Nellore Pedda Reddy Chepala Pulusu Photos - Sakshi
3/9

కిరాక్ ఆర్పీ చేపల పులుసు బ్రాంచ్ ప్రారంభించిన నాగబాబు.. ఫోటోలు వైరల్

Nagababu Inaugurate Kiraak RP Nellore Pedda Reddy Chepala Pulusu Photos - Sakshi
4/9

కిరాక్ ఆర్పీ చేపల పులుసు బ్రాంచ్ ప్రారంభించిన నాగబాబు.. ఫోటోలు వైరల్

Nagababu Inaugurate Kiraak RP Nellore Pedda Reddy Chepala Pulusu Photos - Sakshi
5/9

కిరాక్ ఆర్పీ చేపల పులుసు బ్రాంచ్ ప్రారంభించిన నాగబాబు.. ఫోటోలు వైరల్

Nagababu Inaugurate Kiraak RP Nellore Pedda Reddy Chepala Pulusu Photos - Sakshi
6/9

కిరాక్ ఆర్పీ చేపల పులుసు బ్రాంచ్ ప్రారంభించిన నాగబాబు.. ఫోటోలు వైరల్

Nagababu Inaugurate Kiraak RP Nellore Pedda Reddy Chepala Pulusu Photos - Sakshi
7/9

కిరాక్ ఆర్పీ చేపల పులుసు బ్రాంచ్ ప్రారంభించిన నాగబాబు.. ఫోటోలు వైరల్

Nagababu Inaugurate Kiraak RP Nellore Pedda Reddy Chepala Pulusu Photos - Sakshi
8/9

కిరాక్ ఆర్పీ చేపల పులుసు బ్రాంచ్ ప్రారంభించిన నాగబాబు.. ఫోటోలు వైరల్

Nagababu Inaugurate Kiraak RP Nellore Pedda Reddy Chepala Pulusu Photos - Sakshi
9/9

కిరాక్ ఆర్పీ చేపల పులుసు బ్రాంచ్ ప్రారంభించిన నాగబాబు.. ఫోటోలు వైరల్

Advertisement
Advertisement
Advertisement