డైరెక్టర్‌ శంకర్‌ కూతురి రెండో పెళ్లి.. ఆశీర్వదించిన సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు) | Sakshi
Sakshi News home page

డైరెక్టర్‌ శంకర్‌ కూతురి రెండో పెళ్లి.. ఆశీర్వదించిన సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)

Published Mon, Apr 15 2024 10:30 PM | Updated 30 Min Ago

Director Shankar Daughter Aishwarya Shankar and Tarun Karthikeyan Wedding Photos - Sakshi
1/12

డైరెక్టర్‌ శంకర్‌ కూతురి రెండో పెళ్లి.. ఆశీర్వదించిన సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)

Director Shankar Daughter Aishwarya Shankar and Tarun Karthikeyan Wedding Photos - Sakshi
2/12

Director Shankar Daughter Aishwarya Shankar and Tarun Karthikeyan Wedding Photos - Sakshi
3/12

Director Shankar Daughter Aishwarya Shankar and Tarun Karthikeyan Wedding Photos - Sakshi
4/12

Director Shankar Daughter Aishwarya Shankar and Tarun Karthikeyan Wedding Photos - Sakshi
5/12

Director Shankar Daughter Aishwarya Shankar and Tarun Karthikeyan Wedding Photos - Sakshi
6/12

Director Shankar Daughter Aishwarya Shankar and Tarun Karthikeyan Wedding Photos - Sakshi
7/12

Director Shankar Daughter Aishwarya Shankar and Tarun Karthikeyan Wedding Photos - Sakshi
8/12

Director Shankar Daughter Aishwarya Shankar and Tarun Karthikeyan Wedding Photos - Sakshi
9/12

Director Shankar Daughter Aishwarya Shankar and Tarun Karthikeyan Wedding Photos - Sakshi
10/12

Director Shankar Daughter Aishwarya Shankar and Tarun Karthikeyan Wedding Photos - Sakshi
11/12

Director Shankar Daughter Aishwarya Shankar and Tarun Karthikeyan Wedding Photos - Sakshi
12/12

Advertisement
 
Advertisement