ప్రగతిభవన్‌లో ఘనంగా రాఖీ పౌర్ణమి వేడుకలు (ఫొటోలు) | Telangana CM KCR celebrates special bond with Sisters Pics | Sakshi
Sakshi News home page

ప్రగతిభవన్‌లో ఘనంగా రాఖీ పౌర్ణమి వేడుకలు (ఫొటోలు)

Published Sat, Aug 13 2022 10:09 AM | Last Updated on

Telangana CM KCR celebrates special bond with Sisters Pics - Sakshi
1/13

ప్రగతిభవన్‌లో రాఖీ పౌర్ణమి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి.సీఎం కేసీఆర్‌కు వారి అక్కలు లలితమ్మ, లక్ష్మమ్మ, జయమ్మ, చెల్లెలు వినోదమ్మ రాఖీలు కట్టి రక్షాబంధన్‌ వేడుకలు జరుపుకొన్నారు.

Telangana CM KCR celebrates special bond with Sisters Pics - Sakshi
2/13

ప్రగతిభవన్‌లో రాఖీ పౌర్ణమి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి.సీఎం కేసీఆర్‌కు వారి అక్కలు లలితమ్మ, లక్ష్మమ్మ, జయమ్మ, చెల్లెలు వినోదమ్మ రాఖీలు కట్టి రక్షాబంధన్‌ వేడుకలు జరుపుకొన్నారు.

Telangana CM KCR celebrates special bond with Sisters Pics - Sakshi
3/13

ప్రగతిభవన్‌లో రాఖీ పౌర్ణమి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి.సీఎం కేసీఆర్‌కు వారి అక్కలు లలితమ్మ, లక్ష్మమ్మ, జయమ్మ, చెల్లెలు వినోదమ్మ రాఖీలు కట్టి రక్షాబంధన్‌ వేడుకలు జరుపుకొన్నారు.

Telangana CM KCR celebrates special bond with Sisters Pics - Sakshi
4/13

ప్రగతిభవన్‌లో రాఖీ పౌర్ణమి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి.సీఎం కేసీఆర్‌కు వారి అక్కలు లలితమ్మ, లక్ష్మమ్మ, జయమ్మ, చెల్లెలు వినోదమ్మ రాఖీలు కట్టి రక్షాబంధన్‌ వేడుకలు జరుపుకొన్నారు.

Telangana CM KCR celebrates special bond with Sisters Pics - Sakshi
5/13

ప్రగతిభవన్‌లో రాఖీ పౌర్ణమి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి.సీఎం కేసీఆర్‌కు వారి అక్కలు లలితమ్మ, లక్ష్మమ్మ, జయమ్మ, చెల్లెలు వినోదమ్మ రాఖీలు కట్టి రక్షాబంధన్‌ వేడుకలు జరుపుకొన్నారు.

Telangana CM KCR celebrates special bond with Sisters Pics - Sakshi
6/13

ప్రగతిభవన్‌లో రాఖీ పౌర్ణమి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి.సీఎం కేసీఆర్‌కు వారి అక్కలు లలితమ్మ, లక్ష్మమ్మ, జయమ్మ, చెల్లెలు వినోదమ్మ రాఖీలు కట్టి రక్షాబంధన్‌ వేడుకలు జరుపుకొన్నారు.

Telangana CM KCR celebrates special bond with Sisters Pics - Sakshi
7/13

ప్రగతిభవన్‌లో రాఖీ పౌర్ణమి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి.సీఎం కేసీఆర్‌కు వారి అక్కలు లలితమ్మ, లక్ష్మమ్మ, జయమ్మ, చెల్లెలు వినోదమ్మ రాఖీలు కట్టి రక్షాబంధన్‌ వేడుకలు జరుపుకొన్నారు.

Telangana CM KCR celebrates special bond with Sisters Pics - Sakshi
8/13

ప్రగతిభవన్‌లో రాఖీ పౌర్ణమి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి.సీఎం కేసీఆర్‌కు వారి అక్కలు లలితమ్మ, లక్ష్మమ్మ, జయమ్మ, చెల్లెలు వినోదమ్మ రాఖీలు కట్టి రక్షాబంధన్‌ వేడుకలు జరుపుకొన్నారు.

Telangana CM KCR celebrates special bond with Sisters Pics - Sakshi
9/13

ప్రగతిభవన్‌లో రాఖీ పౌర్ణమి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి.సీఎం కేసీఆర్‌కు వారి అక్కలు లలితమ్మ, లక్ష్మమ్మ, జయమ్మ, చెల్లెలు వినోదమ్మ రాఖీలు కట్టి రక్షాబంధన్‌ వేడుకలు జరుపుకొన్నారు.

Telangana CM KCR celebrates special bond with Sisters Pics - Sakshi
10/13

ప్రగతిభవన్‌లో రాఖీ పౌర్ణమి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి.సీఎం కేసీఆర్‌కు వారి అక్కలు లలితమ్మ, లక్ష్మమ్మ, జయమ్మ, చెల్లెలు వినోదమ్మ రాఖీలు కట్టి రక్షాబంధన్‌ వేడుకలు జరుపుకొన్నారు.

Telangana CM KCR celebrates special bond with Sisters Pics - Sakshi
11/13

ప్రగతిభవన్‌లో రాఖీ పౌర్ణమి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి.సీఎం కేసీఆర్‌కు వారి అక్కలు లలితమ్మ, లక్ష్మమ్మ, జయమ్మ, చెల్లెలు వినోదమ్మ రాఖీలు కట్టి రక్షాబంధన్‌ వేడుకలు జరుపుకొన్నారు.

Telangana CM KCR celebrates special bond with Sisters Pics - Sakshi
12/13

ప్రగతిభవన్‌లో రాఖీ పౌర్ణమి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి.సీఎం కేసీఆర్‌కు వారి అక్కలు లలితమ్మ, లక్ష్మమ్మ, జయమ్మ, చెల్లెలు వినోదమ్మ రాఖీలు కట్టి రక్షాబంధన్‌ వేడుకలు జరుపుకొన్నారు.

Telangana CM KCR celebrates special bond with Sisters Pics - Sakshi
13/13

ప్రగతిభవన్‌లో రాఖీ పౌర్ణమి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి.సీఎం కేసీఆర్‌కు వారి అక్కలు లలితమ్మ, లక్ష్మమ్మ, జయమ్మ, చెల్లెలు వినోదమ్మ రాఖీలు కట్టి రక్షాబంధన్‌ వేడుకలు జరుపుకొన్నారు.

Advertisement
Advertisement
Advertisement