బుల్లితెర నటి నవ్య నవ్వు | Sakshi
Sakshi News home page

బుల్లితెర నటి నవ్య నవ్వు

Published Fri, Apr 26 2019 8:58 AM | Updated 30 Min Ago

Actress Navya Swamy Inaugurated Trendz Expo Taj Krishna Photos - Sakshi
1/11

చీర కట్టులోనే మగువల అందం దాగి ఉంటుందని బుల్లితెర నటి నవ్యస్వామి అన్నారు. గురువారం బంజారాహిల్స్‌లో ప్రారంభమైన ట్రెండ్జ్‌ ఎగ్జిబిషన్‌లో ఆమె సందడి చేశారు.

Actress Navya Swamy Inaugurated Trendz Expo Taj Krishna Photos - Sakshi
2/11

చీర కట్టులోనే మగువల అందం దాగి ఉంటుందని బుల్లితెర నటి నవ్యస్వామి అన్నారు. గురువారం బంజారాహిల్స్‌లో ప్రారంభమైన ట్రెండ్జ్‌ ఎగ్జిబిషన్‌లో ఆమె సందడి చేశారు.

Actress Navya Swamy Inaugurated Trendz Expo Taj Krishna Photos - Sakshi
3/11

చీర కట్టులోనే మగువల అందం దాగి ఉంటుందని బుల్లితెర నటి నవ్యస్వామి అన్నారు. గురువారం బంజారాహిల్స్‌లో ప్రారంభమైన ట్రెండ్జ్‌ ఎగ్జిబిషన్‌లో ఆమె సందడి చేశారు.

Actress Navya Swamy Inaugurated Trendz Expo Taj Krishna Photos - Sakshi
4/11

చీర కట్టులోనే మగువల అందం దాగి ఉంటుందని బుల్లితెర నటి నవ్యస్వామి అన్నారు. గురువారం బంజారాహిల్స్‌లో ప్రారంభమైన ట్రెండ్జ్‌ ఎగ్జిబిషన్‌లో ఆమె సందడి చేశారు.

Actress Navya Swamy Inaugurated Trendz Expo Taj Krishna Photos - Sakshi
5/11

చీర కట్టులోనే మగువల అందం దాగి ఉంటుందని బుల్లితెర నటి నవ్యస్వామి అన్నారు. గురువారం బంజారాహిల్స్‌లో ప్రారంభమైన ట్రెండ్జ్‌ ఎగ్జిబిషన్‌లో ఆమె సందడి చేశారు.

Actress Navya Swamy Inaugurated Trendz Expo Taj Krishna Photos - Sakshi
6/11

చీర కట్టులోనే మగువల అందం దాగి ఉంటుందని బుల్లితెర నటి నవ్యస్వామి అన్నారు. గురువారం బంజారాహిల్స్‌లో ప్రారంభమైన ట్రెండ్జ్‌ ఎగ్జిబిషన్‌లో ఆమె సందడి చేశారు.

Actress Navya Swamy Inaugurated Trendz Expo Taj Krishna Photos - Sakshi
7/11

చీర కట్టులోనే మగువల అందం దాగి ఉంటుందని బుల్లితెర నటి నవ్యస్వామి అన్నారు. గురువారం బంజారాహిల్స్‌లో ప్రారంభమైన ట్రెండ్జ్‌ ఎగ్జిబిషన్‌లో ఆమె సందడి చేశారు.

Actress Navya Swamy Inaugurated Trendz Expo Taj Krishna Photos - Sakshi
8/11

చీర కట్టులోనే మగువల అందం దాగి ఉంటుందని బుల్లితెర నటి నవ్యస్వామి అన్నారు. గురువారం బంజారాహిల్స్‌లో ప్రారంభమైన ట్రెండ్జ్‌ ఎగ్జిబిషన్‌లో ఆమె సందడి చేశారు.

Actress Navya Swamy Inaugurated Trendz Expo Taj Krishna Photos - Sakshi
9/11

చీర కట్టులోనే మగువల అందం దాగి ఉంటుందని బుల్లితెర నటి నవ్యస్వామి అన్నారు. గురువారం బంజారాహిల్స్‌లో ప్రారంభమైన ట్రెండ్జ్‌ ఎగ్జిబిషన్‌లో ఆమె సందడి చేశారు.

Actress Navya Swamy Inaugurated Trendz Expo Taj Krishna Photos - Sakshi
10/11

చీర కట్టులోనే మగువల అందం దాగి ఉంటుందని బుల్లితెర నటి నవ్యస్వామి అన్నారు. గురువారం బంజారాహిల్స్‌లో ప్రారంభమైన ట్రెండ్జ్‌ ఎగ్జిబిషన్‌లో ఆమె సందడి చేశారు.

Actress Navya Swamy Inaugurated Trendz Expo Taj Krishna Photos - Sakshi
11/11

చీర కట్టులోనే మగువల అందం దాగి ఉంటుందని బుల్లితెర నటి నవ్యస్వామి అన్నారు. గురువారం బంజారాహిల్స్‌లో ప్రారంభమైన ట్రెండ్జ్‌ ఎగ్జిబిషన్‌లో ఆమె సందడి చేశారు.

Advertisement
 
Advertisement