అత్యధిక సంఖ్యలో ఆస్కార్‌లు గెలుచుకున్న టాప్ 10 నటులు | Sakshi
Sakshi News home page

అత్యధిక సంఖ్యలో ఆస్కార్‌లు గెలుచుకున్న టాప్ 10 నటులు

Published Wed, Jun 14 2023 11:57 AM | Updated 30 Min Ago

Top 10 Actors Who Won Most Number of Oscars - Sakshi
1/11

అత్యధిక సంఖ్యలో ఆస్కార్‌లు గెలుచుకున్న టాప్ 10 నటులు

Top 10 Actors Who Won Most Number of Oscars - Sakshi
2/11

కథెరిన్ హేపీబర్న్ - 4 అవార్డ్స్ ( బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ )

Top 10 Actors Who Won Most Number of Oscars - Sakshi
3/11

డేనియల్ డే లెవీస్ - 3 అవార్డ్స్ ( బెస్ట్ ఆక్టర్ )

Top 10 Actors Who Won Most Number of Oscars - Sakshi
4/11

మెరీల్ స్ట్రీప్ - 3 అవార్డ్స్ ( బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ 2 , బెస్ట్ సపోర్టింగ్ఫ్ యాక్ట్రెస్ 1 )

Top 10 Actors Who Won Most Number of Oscars - Sakshi
5/11

జాక్ నికోల్సన్ - 3 అవార్డ్స్ ( బెస్ట్ ఆక్టర్ 2 , బెస్ట్ సపోర్టింగ్ ఆక్టర్ 1 )

Top 10 Actors Who Won Most Number of Oscars - Sakshi
6/11

ఇంగ్రిడ్ బెర్గ్మాన్ - 3 అవార్డ్స్ ( బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ 2 , బెస్ట్ సపోర్టింగ్ఫ్ యాక్ట్రెస్ 1 )

Top 10 Actors Who Won Most Number of Oscars - Sakshi
7/11

వాల్తేర్ బెర్నాన్ - 3 అవార్డ్స్ ( బెస్ట్ సపోర్టింగ్ ఆక్టర్ 3 )

Top 10 Actors Who Won Most Number of Oscars - Sakshi
8/11

బెట్టే డేవిస్ - 2 అవార్డ్స్ ( బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ 2 )

Top 10 Actors Who Won Most Number of Oscars - Sakshi
9/11

స్పెన్సర్ ట్రేసీ - 2 అవార్డ్స్ ( బెస్ట్ ఆక్టర్ 2 )

Top 10 Actors Who Won Most Number of Oscars - Sakshi
10/11

మార్లొన్ బ్రాండో - 2 అవార్డ్స్ ( బెస్ట్ ఆక్టర్ 2 )

Top 10 Actors Who Won Most Number of Oscars - Sakshi
11/11

జాక్ లెమన్ - 2 అవార్డ్స్ ( బెస్ట్ ఆక్టర్ 1 , బెస్ట్ సపోర్టింగ్ ఆక్టర్ 1 ,)

Advertisement
 
Advertisement