హోం హైలైట్స్ షెడ్యూల్ జట్లు పాయింట్లు ఫలితాలు సాక్షి - హోం switch mode

Points Table

# Logo Team Pld Won Lost Net RR Pts
1 IND 9 9 0 +2.570 18
2 SA 9 7 2 +1.261 14
3 AUS 9 7 2 +0.841 14
4 NZ 9 5 4 +0.743 10
5 PAK 9 4 5 -0.199 8
6 AFG 9 4 5 -0.336 8
7 ENG 9 3 6 -0.572 6
8 BAN 9 2 7 -1.087 4
9 SL 9 2 7 -1.419 4
10 NL 9 2 7 -1.825 4