తాడేపల్లి: టెక్కలి వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రతినిధులతో సీఎం జగన్‌ (ఫొటోలు) | Sakshi
Sakshi News home page

తాడేపల్లి: టెక్కలి వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రతినిధులతో సీఎం జగన్‌ (ఫొటోలు)

Published Wed, Oct 26 2022 9:23 PM | Updated 30 Min Ago

CM Jagan Meet Tekkali Party Workers And Key Leaders Photo Gallery - Sakshi
1/10

తాడేపల్లి: టెక్కలి వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రతినిధులతో సీఎం జగన్‌ (ఫొటోలు)

CM Jagan Meet Tekkali Party Workers And Key Leaders Photo Gallery - Sakshi
2/10

తాడేపల్లి: టెక్కలి వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రతినిధులతో సీఎం జగన్‌ (ఫొటోలు)

CM Jagan Meet Tekkali Party Workers And Key Leaders Photo Gallery - Sakshi
3/10

తాడేపల్లి: టెక్కలి వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రతినిధులతో సీఎం జగన్‌ (ఫొటోలు)

CM Jagan Meet Tekkali Party Workers And Key Leaders Photo Gallery - Sakshi
4/10

తాడేపల్లి: టెక్కలి వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రతినిధులతో సీఎం జగన్‌ (ఫొటోలు)

CM Jagan Meet Tekkali Party Workers And Key Leaders Photo Gallery - Sakshi
5/10

తాడేపల్లి: టెక్కలి వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రతినిధులతో సీఎం జగన్‌ (ఫొటోలు)

CM Jagan Meet Tekkali Party Workers And Key Leaders Photo Gallery - Sakshi
6/10

తాడేపల్లి: టెక్కలి వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రతినిధులతో సీఎం జగన్‌ (ఫొటోలు)

CM Jagan Meet Tekkali Party Workers And Key Leaders Photo Gallery - Sakshi
7/10

తాడేపల్లి: టెక్కలి వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రతినిధులతో సీఎం జగన్‌ (ఫొటోలు)

CM Jagan Meet Tekkali Party Workers And Key Leaders Photo Gallery - Sakshi
8/10

తాడేపల్లి: టెక్కలి వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రతినిధులతో సీఎం జగన్‌ (ఫొటోలు)

CM Jagan Meet Tekkali Party Workers And Key Leaders Photo Gallery - Sakshi
9/10

తాడేపల్లి: టెక్కలి వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రతినిధులతో సీఎం జగన్‌ (ఫొటోలు)

CM Jagan Meet Tekkali Party Workers And Key Leaders Photo Gallery - Sakshi
10/10

తాడేపల్లి: టెక్కలి వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రతినిధులతో సీఎం జగన్‌ (ఫొటోలు)

Advertisement
 
Advertisement