దివంగత ఇందిరా దేవి 11వ రోజు కార్యక్రమం( ఫోటోలు) | Sakshi
Sakshi News home page

దివంగత ఇందిరా దేవి 11వ రోజు కార్యక్రమం( ఫోటోలు)

Published Sat, Oct 8 2022 8:34 PM | Updated 30 Min Ago

Celebrities pay respect to Indiramma Garu on 11th day ceremony Photo Gallery - Sakshi
1/8

దివంగత ఇందిరా దేవి 11వ రోజు కార్యక్రమం( ఫోటోలు)

Celebrities pay respect to Indiramma Garu on 11th day ceremony Photo Gallery - Sakshi
2/8

దివంగత ఇందిరా దేవి 11వ రోజు కార్యక్రమం( ఫోటోలు)

Celebrities pay respect to Indiramma Garu on 11th day ceremony Photo Gallery - Sakshi
3/8

దివంగత ఇందిరా దేవి 11వ రోజు కార్యక్రమం( ఫోటోలు)

Celebrities pay respect to Indiramma Garu on 11th day ceremony Photo Gallery - Sakshi
4/8

దివంగత ఇందిరా దేవి 11వ రోజు కార్యక్రమం( ఫోటోలు)

Celebrities pay respect to Indiramma Garu on 11th day ceremony Photo Gallery - Sakshi
5/8

దివంగత ఇందిరా దేవి 11వ రోజు కార్యక్రమం( ఫోటోలు)

Celebrities pay respect to Indiramma Garu on 11th day ceremony Photo Gallery - Sakshi
6/8

దివంగత ఇందిరా దేవి 11వ రోజు కార్యక్రమం( ఫోటోలు)

Celebrities pay respect to Indiramma Garu on 11th day ceremony Photo Gallery - Sakshi
7/8

దివంగత ఇందిరా దేవి 11వ రోజు కార్యక్రమం( ఫోటోలు)

Celebrities pay respect to Indiramma Garu on 11th day ceremony Photo Gallery - Sakshi
8/8

దివంగత ఇందిరా దేవి 11వ రోజు కార్యక్రమం( ఫోటోలు)

Advertisement
 
Advertisement