కదిరిలో లావణ్య త్రిపాఠి సందడి | Lavanya Tripathi launches Happi Mobiles Store at Kadiri Photo Gallery | Sakshi
Sakshi News home page

కదిరిలో లావణ్య త్రిపాఠి సందడి

Published Mon, Nov 26 2018 6:55 PM | Last Updated on

Lavanya Tripathi launches Happi Mobiles Store at Kadiri Photo Gallery - Sakshi
1/8

నటి లావణ్య త్రిపాఠి సోమవారం కదిరిలో హ్యాపీ మొబైల్స్‌ షోరూం ప్రారంభోత్సవానికి విచ్చేసి సందడి చేసింది.

Lavanya Tripathi launches Happi Mobiles Store at Kadiri Photo Gallery - Sakshi
2/8

నటి లావణ్య త్రిపాఠి సోమవారం కదిరిలో హ్యాపీ మొబైల్స్‌ షోరూం ప్రారంభోత్సవానికి విచ్చేసి సందడి చేసింది.

Lavanya Tripathi launches Happi Mobiles Store at Kadiri Photo Gallery - Sakshi
3/8

నటి లావణ్య త్రిపాఠి సోమవారం కదిరిలో హ్యాపీ మొబైల్స్‌ షోరూం ప్రారంభోత్సవానికి విచ్చేసి సందడి చేసింది.

Lavanya Tripathi launches Happi Mobiles Store at Kadiri Photo Gallery - Sakshi
4/8

నటి లావణ్య త్రిపాఠి సోమవారం కదిరిలో హ్యాపీ మొబైల్స్‌ షోరూం ప్రారంభోత్సవానికి విచ్చేసి సందడి చేసింది.

Lavanya Tripathi launches Happi Mobiles Store at Kadiri Photo Gallery - Sakshi
5/8

నటి లావణ్య త్రిపాఠి సోమవారం కదిరిలో హ్యాపీ మొబైల్స్‌ షోరూం ప్రారంభోత్సవానికి విచ్చేసి సందడి చేసింది.

Lavanya Tripathi launches Happi Mobiles Store at Kadiri Photo Gallery - Sakshi
6/8

నటి లావణ్య త్రిపాఠి సోమవారం కదిరిలో హ్యాపీ మొబైల్స్‌ షోరూం ప్రారంభోత్సవానికి విచ్చేసి సందడి చేసింది.

Lavanya Tripathi launches Happi Mobiles Store at Kadiri Photo Gallery - Sakshi
7/8

నటి లావణ్య త్రిపాఠి సోమవారం కదిరిలో హ్యాపీ మొబైల్స్‌ షోరూం ప్రారంభోత్సవానికి విచ్చేసి సందడి చేసింది.

Lavanya Tripathi launches Happi Mobiles Store at Kadiri Photo Gallery - Sakshi
8/8

నటి లావణ్య త్రిపాఠి సోమవారం కదిరిలో హ్యాపీ మొబైల్స్‌ షోరూం ప్రారంభోత్సవానికి విచ్చేసి సందడి చేసింది.

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement
 
Advertisement