ప్రపంచంలోని ప్రపంచ టాప్ 10 డేంజరస్ గన్స్ | Sakshi
Sakshi News home page

ప్రపంచంలోని ప్రపంచ టాప్ 10 డేంజరస్ గన్స్

Published Fri, May 26 2023 6:10 PM | Updated 30 Min Ago

World Top 10 Dangerous Guns in the World - Sakshi
1/11

ప్రపంచంలోని ప్రపంచ టాప్ 10 డేంజరస్ గన్స్

World Top 10 Dangerous Guns in the World - Sakshi
2/11

1. DSR-ప్రెసిషన్ DSR 50 స్నిపర్ రైఫిల్

World Top 10 Dangerous Guns in the World - Sakshi
3/11

2. థాంప్సన్ M1921

World Top 10 Dangerous Guns in the World - Sakshi
4/11

3. UZI సబ్ మెషిన్ గన్

World Top 10 Dangerous Guns in the World - Sakshi
5/11

4. XM307 ACSW అధునాతన హెవీ మెషిన్ గన్

World Top 10 Dangerous Guns in the World - Sakshi
6/11

5. MG3 మెషిన్ గన్

World Top 10 Dangerous Guns in the World - Sakshi
7/11

6. F-2000 అసాల్ట్ రైఫిల్

World Top 10 Dangerous Guns in the World - Sakshi
8/11

7. అక్యురసీ ఇంటర్నేషనల్ AS50 స్నిపర్ రైఫిల్

World Top 10 Dangerous Guns in the World - Sakshi
9/11

8. హెక్లర్ మరియు కోచ్, HK 416 అసాల్ట్ రైఫిల్

World Top 10 Dangerous Guns in the World - Sakshi
10/11

9. హెక్లర్ మరియు కోచ్, MG4 MG 43 మెషిన్ గన్

World Top 10 Dangerous Guns in the World - Sakshi
11/11

10. కలాష్నికోవ్ AK-47

Advertisement
 
Advertisement