కేంద్రాన్ని బీజేపీ బాధిత పార్టీలు సమష్టిగా ఎదుర్కోవాలన్న కేసీఆర్‌ అభిప్రాయంతో..

ఏకీభవిస్తాం
61% (1162 votes)
ఏకీభవించం
35% (660 votes)
చెప్పలేం
4% (74 votes)
Total votes: 1896 

Back to Top