పశ్చిమ దేశాల విధానాలే తమను ఉక్రెయిన్‌పై యుద్ధానికి పురికొల్పాయన్న రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌ వ్యాఖ్యలతో..

ఏకీభవిస్తాం
69% (813 votes)
ఏకీభవించం
28% (326 votes)
తటస్థం
3% (38 votes)
Total votes: 1177 

Back to Top