అఖిల్ కొత్త సినిమా ఆరంభం

 • ‘హలో’ సినిమాతో మంచి విజయం అందుకున్నారు అఖిల్‌. తొలి సినిమా ‘తొలిప్రేమ’తోనే సూపర్‌ హిట్‌ సాధించారు దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి. వీరిద్దరి కాంబినేషన్‌లో ఓ సినిమా తెరకెక్కుతోంది. శ్రీవెంకటేశ్వర సినీచిత్ర ఎల్‌ఎల్‌పి పతాకంపై బీవీఎస్‌ఎన్‌ ప్రసాద్‌ నిర్మిస్తున్న సినిమా ప్రారంభమైంది. దేవుని పటాలకు నమస్కరిస్తున్న అఖిల్‌పై తీసిన తొలి షాట్‌కి నాగార్జున క్లాప్‌ ఇచ్చారు. హీరో దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ కెమెరా స్విచ్చాన్‌ చేశారు.

 • ‘హలో’ సినిమాతో మంచి విజయం అందుకున్నారు అఖిల్‌. తొలి సినిమా ‘తొలిప్రేమ’తోనే సూపర్‌ హిట్‌ సాధించారు దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి. వీరిద్దరి కాంబినేషన్‌లో ఓ సినిమా తెరకెక్కుతోంది. శ్రీవెంకటేశ్వర సినీచిత్ర ఎల్‌ఎల్‌పి పతాకంపై బీవీఎస్‌ఎన్‌ ప్రసాద్‌ నిర్మిస్తున్న సినిమా ప్రారంభమైంది. దేవుని పటాలకు నమస్కరిస్తున్న అఖిల్‌పై తీసిన తొలి షాట్‌కి నాగార్జున క్లాప్‌ ఇచ్చారు. హీరో దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ కెమెరా స్విచ్చాన్‌ చేశారు.

 • ‘హలో’ సినిమాతో మంచి విజయం అందుకున్నారు అఖిల్‌. తొలి సినిమా ‘తొలిప్రేమ’తోనే సూపర్‌ హిట్‌ సాధించారు దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి. వీరిద్దరి కాంబినేషన్‌లో ఓ సినిమా తెరకెక్కుతోంది. శ్రీవెంకటేశ్వర సినీచిత్ర ఎల్‌ఎల్‌పి పతాకంపై బీవీఎస్‌ఎన్‌ ప్రసాద్‌ నిర్మిస్తున్న సినిమా ప్రారంభమైంది. దేవుని పటాలకు నమస్కరిస్తున్న అఖిల్‌పై తీసిన తొలి షాట్‌కి నాగార్జున క్లాప్‌ ఇచ్చారు. హీరో దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ కెమెరా స్విచ్చాన్‌ చేశారు.

 • ‘హలో’ సినిమాతో మంచి విజయం అందుకున్నారు అఖిల్‌. తొలి సినిమా ‘తొలిప్రేమ’తోనే సూపర్‌ హిట్‌ సాధించారు దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి. వీరిద్దరి కాంబినేషన్‌లో ఓ సినిమా తెరకెక్కుతోంది. శ్రీవెంకటేశ్వర సినీచిత్ర ఎల్‌ఎల్‌పి పతాకంపై బీవీఎస్‌ఎన్‌ ప్రసాద్‌ నిర్మిస్తున్న సినిమా ప్రారంభమైంది. దేవుని పటాలకు నమస్కరిస్తున్న అఖిల్‌పై తీసిన తొలి షాట్‌కి నాగార్జున క్లాప్‌ ఇచ్చారు. హీరో దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ కెమెరా స్విచ్చాన్‌ చేశారు.

 • ‘హలో’ సినిమాతో మంచి విజయం అందుకున్నారు అఖిల్‌. తొలి సినిమా ‘తొలిప్రేమ’తోనే సూపర్‌ హిట్‌ సాధించారు దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి. వీరిద్దరి కాంబినేషన్‌లో ఓ సినిమా తెరకెక్కుతోంది. శ్రీవెంకటేశ్వర సినీచిత్ర ఎల్‌ఎల్‌పి పతాకంపై బీవీఎస్‌ఎన్‌ ప్రసాద్‌ నిర్మిస్తున్న సినిమా ప్రారంభమైంది. దేవుని పటాలకు నమస్కరిస్తున్న అఖిల్‌పై తీసిన తొలి షాట్‌కి నాగార్జున క్లాప్‌ ఇచ్చారు. హీరో దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ కెమెరా స్విచ్చాన్‌ చేశారు.

 • ‘హలో’ సినిమాతో మంచి విజయం అందుకున్నారు అఖిల్‌. తొలి సినిమా ‘తొలిప్రేమ’తోనే సూపర్‌ హిట్‌ సాధించారు దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి. వీరిద్దరి కాంబినేషన్‌లో ఓ సినిమా తెరకెక్కుతోంది. శ్రీవెంకటేశ్వర సినీచిత్ర ఎల్‌ఎల్‌పి పతాకంపై బీవీఎస్‌ఎన్‌ ప్రసాద్‌ నిర్మిస్తున్న సినిమా ప్రారంభమైంది. దేవుని పటాలకు నమస్కరిస్తున్న అఖిల్‌పై తీసిన తొలి షాట్‌కి నాగార్జున క్లాప్‌ ఇచ్చారు. హీరో దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ కెమెరా స్విచ్చాన్‌ చేశారు.

 • ‘హలో’ సినిమాతో మంచి విజయం అందుకున్నారు అఖిల్‌. తొలి సినిమా ‘తొలిప్రేమ’తోనే సూపర్‌ హిట్‌ సాధించారు దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి. వీరిద్దరి కాంబినేషన్‌లో ఓ సినిమా తెరకెక్కుతోంది. శ్రీవెంకటేశ్వర సినీచిత్ర ఎల్‌ఎల్‌పి పతాకంపై బీవీఎస్‌ఎన్‌ ప్రసాద్‌ నిర్మిస్తున్న సినిమా ప్రారంభమైంది. దేవుని పటాలకు నమస్కరిస్తున్న అఖిల్‌పై తీసిన తొలి షాట్‌కి నాగార్జున క్లాప్‌ ఇచ్చారు. హీరో దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ కెమెరా స్విచ్చాన్‌ చేశారు.

 • ‘హలో’ సినిమాతో మంచి విజయం అందుకున్నారు అఖిల్‌. తొలి సినిమా ‘తొలిప్రేమ’తోనే సూపర్‌ హిట్‌ సాధించారు దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి. వీరిద్దరి కాంబినేషన్‌లో ఓ సినిమా తెరకెక్కుతోంది. శ్రీవెంకటేశ్వర సినీచిత్ర ఎల్‌ఎల్‌పి పతాకంపై బీవీఎస్‌ఎన్‌ ప్రసాద్‌ నిర్మిస్తున్న సినిమా ప్రారంభమైంది. దేవుని పటాలకు నమస్కరిస్తున్న అఖిల్‌పై తీసిన తొలి షాట్‌కి నాగార్జున క్లాప్‌ ఇచ్చారు. హీరో దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ కెమెరా స్విచ్చాన్‌ చేశారు.

 • ‘హలో’ సినిమాతో మంచి విజయం అందుకున్నారు అఖిల్‌. తొలి సినిమా ‘తొలిప్రేమ’తోనే సూపర్‌ హిట్‌ సాధించారు దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి. వీరిద్దరి కాంబినేషన్‌లో ఓ సినిమా తెరకెక్కుతోంది. శ్రీవెంకటేశ్వర సినీచిత్ర ఎల్‌ఎల్‌పి పతాకంపై బీవీఎస్‌ఎన్‌ ప్రసాద్‌ నిర్మిస్తున్న సినిమా ప్రారంభమైంది. దేవుని పటాలకు నమస్కరిస్తున్న అఖిల్‌పై తీసిన తొలి షాట్‌కి నాగార్జున క్లాప్‌ ఇచ్చారు. హీరో దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ కెమెరా స్విచ్చాన్‌ చేశారు.

 • ‘హలో’ సినిమాతో మంచి విజయం అందుకున్నారు అఖిల్‌. తొలి సినిమా ‘తొలిప్రేమ’తోనే సూపర్‌ హిట్‌ సాధించారు దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి. వీరిద్దరి కాంబినేషన్‌లో ఓ సినిమా తెరకెక్కుతోంది. శ్రీవెంకటేశ్వర సినీచిత్ర ఎల్‌ఎల్‌పి పతాకంపై బీవీఎస్‌ఎన్‌ ప్రసాద్‌ నిర్మిస్తున్న సినిమా ప్రారంభమైంది. దేవుని పటాలకు నమస్కరిస్తున్న అఖిల్‌పై తీసిన తొలి షాట్‌కి నాగార్జున క్లాప్‌ ఇచ్చారు. హీరో దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ కెమెరా స్విచ్చాన్‌ చేశారు.

 • ‘హలో’ సినిమాతో మంచి విజయం అందుకున్నారు అఖిల్‌. తొలి సినిమా ‘తొలిప్రేమ’తోనే సూపర్‌ హిట్‌ సాధించారు దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి. వీరిద్దరి కాంబినేషన్‌లో ఓ సినిమా తెరకెక్కుతోంది. శ్రీవెంకటేశ్వర సినీచిత్ర ఎల్‌ఎల్‌పి పతాకంపై బీవీఎస్‌ఎన్‌ ప్రసాద్‌ నిర్మిస్తున్న సినిమా ప్రారంభమైంది. దేవుని పటాలకు నమస్కరిస్తున్న అఖిల్‌పై తీసిన తొలి షాట్‌కి నాగార్జున క్లాప్‌ ఇచ్చారు. హీరో దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ కెమెరా స్విచ్చాన్‌ చేశారు.

 • ‘హలో’ సినిమాతో మంచి విజయం అందుకున్నారు అఖిల్‌. తొలి సినిమా ‘తొలిప్రేమ’తోనే సూపర్‌ హిట్‌ సాధించారు దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి. వీరిద్దరి కాంబినేషన్‌లో ఓ సినిమా తెరకెక్కుతోంది. శ్రీవెంకటేశ్వర సినీచిత్ర ఎల్‌ఎల్‌పి పతాకంపై బీవీఎస్‌ఎన్‌ ప్రసాద్‌ నిర్మిస్తున్న సినిమా ప్రారంభమైంది. దేవుని పటాలకు నమస్కరిస్తున్న అఖిల్‌పై తీసిన తొలి షాట్‌కి నాగార్జున క్లాప్‌ ఇచ్చారు. హీరో దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ కెమెరా స్విచ్చాన్‌ చేశారు.

 • ‘హలో’ సినిమాతో మంచి విజయం అందుకున్నారు అఖిల్‌. తొలి సినిమా ‘తొలిప్రేమ’తోనే సూపర్‌ హిట్‌ సాధించారు దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి. వీరిద్దరి కాంబినేషన్‌లో ఓ సినిమా తెరకెక్కుతోంది. శ్రీవెంకటేశ్వర సినీచిత్ర ఎల్‌ఎల్‌పి పతాకంపై బీవీఎస్‌ఎన్‌ ప్రసాద్‌ నిర్మిస్తున్న సినిమా ప్రారంభమైంది. దేవుని పటాలకు నమస్కరిస్తున్న అఖిల్‌పై తీసిన తొలి షాట్‌కి నాగార్జున క్లాప్‌ ఇచ్చారు. హీరో దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ కెమెరా స్విచ్చాన్‌ చేశారు.

మరిన్ని ఫొటోలు

Advertisement
Advertisement

*మీరు వ్యక్తం చేసే అభిప్రాయాలను ఎడిటోరియల్ టీమ్ పరిశీలిస్తుంది, *అసంబద్ధమైన, వ్యక్తిగతమైన, కించపరిచే రీతిలో ఉన్న కామెంట్స్ ప్రచురించలేం, *ఫేక్ ఐడీలతో పంపించే కామెంట్స్ తిరస్కరించబడతాయి, *వాస్తవమైన ఈమెయిల్ ఐడీలతో అభిప్రాయాలను వ్యక్తీకరించాలని మనవి

Back to Top