మాల్‌లో మజా..

 • కేపీహెచ్‌బీలోని ఫోరమ్‌మాల్‌లో ఫలక్‌నుమా దాస్‌ ఫేమ్‌ విశ్వక్షేన్, హీరోయిన్‌ సిద్ధిఇద్నన్, యష్‌మాశెట్టి సోమవారం సందడి చేశారు. మాల్‌కు వచ్చిన వారితో సెల్ఫీలు దిగారు. జోక్స్‌ వేస్తూ నవ్వులు పూయించారు. బజాజ్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ రూ.50 లక్షల బంపర్‌ డ్రా విజేతలను ఎంపిక చేశారు.

 • కేపీహెచ్‌బీలోని ఫోరమ్‌మాల్‌లో ఫలక్‌నుమా దాస్‌ ఫేమ్‌ విశ్వక్షేన్, హీరోయిన్‌ సిద్ధిఇద్నన్, యష్‌మాశెట్టి సోమవారం సందడి చేశారు. మాల్‌కు వచ్చిన వారితో సెల్ఫీలు దిగారు. జోక్స్‌ వేస్తూ నవ్వులు పూయించారు. బజాజ్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ రూ.50 లక్షల బంపర్‌ డ్రా విజేతలను ఎంపిక చేశారు.

 • కేపీహెచ్‌బీలోని ఫోరమ్‌మాల్‌లో ఫలక్‌నుమా దాస్‌ ఫేమ్‌ విశ్వక్షేన్, హీరోయిన్‌ సిద్ధిఇద్నన్, యష్‌మాశెట్టి సోమవారం సందడి చేశారు. మాల్‌కు వచ్చిన వారితో సెల్ఫీలు దిగారు. జోక్స్‌ వేస్తూ నవ్వులు పూయించారు. బజాజ్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ రూ.50 లక్షల బంపర్‌ డ్రా విజేతలను ఎంపిక చేశారు.

 • కేపీహెచ్‌బీలోని ఫోరమ్‌మాల్‌లో ఫలక్‌నుమా దాస్‌ ఫేమ్‌ విశ్వక్షేన్, హీరోయిన్‌ సిద్ధిఇద్నన్, యష్‌మాశెట్టి సోమవారం సందడి చేశారు. మాల్‌కు వచ్చిన వారితో సెల్ఫీలు దిగారు. జోక్స్‌ వేస్తూ నవ్వులు పూయించారు. బజాజ్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ రూ.50 లక్షల బంపర్‌ డ్రా విజేతలను ఎంపిక చేశారు.

 • కేపీహెచ్‌బీలోని ఫోరమ్‌మాల్‌లో ఫలక్‌నుమా దాస్‌ ఫేమ్‌ విశ్వక్షేన్, హీరోయిన్‌ సిద్ధిఇద్నన్, యష్‌మాశెట్టి సోమవారం సందడి చేశారు. మాల్‌కు వచ్చిన వారితో సెల్ఫీలు దిగారు. జోక్స్‌ వేస్తూ నవ్వులు పూయించారు. బజాజ్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ రూ.50 లక్షల బంపర్‌ డ్రా విజేతలను ఎంపిక చేశారు.

 • కేపీహెచ్‌బీలోని ఫోరమ్‌మాల్‌లో ఫలక్‌నుమా దాస్‌ ఫేమ్‌ విశ్వక్షేన్, హీరోయిన్‌ సిద్ధిఇద్నన్, యష్‌మాశెట్టి సోమవారం సందడి చేశారు. మాల్‌కు వచ్చిన వారితో సెల్ఫీలు దిగారు. జోక్స్‌ వేస్తూ నవ్వులు పూయించారు. బజాజ్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ రూ.50 లక్షల బంపర్‌ డ్రా విజేతలను ఎంపిక చేశారు.

 • కేపీహెచ్‌బీలోని ఫోరమ్‌మాల్‌లో ఫలక్‌నుమా దాస్‌ ఫేమ్‌ విశ్వక్షేన్, హీరోయిన్‌ సిద్ధిఇద్నన్, యష్‌మాశెట్టి సోమవారం సందడి చేశారు. మాల్‌కు వచ్చిన వారితో సెల్ఫీలు దిగారు. జోక్స్‌ వేస్తూ నవ్వులు పూయించారు. బజాజ్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ రూ.50 లక్షల బంపర్‌ డ్రా విజేతలను ఎంపిక చేశారు.

 • కేపీహెచ్‌బీలోని ఫోరమ్‌మాల్‌లో ఫలక్‌నుమా దాస్‌ ఫేమ్‌ విశ్వక్షేన్, హీరోయిన్‌ సిద్ధిఇద్నన్, యష్‌మాశెట్టి సోమవారం సందడి చేశారు. మాల్‌కు వచ్చిన వారితో సెల్ఫీలు దిగారు. జోక్స్‌ వేస్తూ నవ్వులు పూయించారు. బజాజ్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ రూ.50 లక్షల బంపర్‌ డ్రా విజేతలను ఎంపిక చేశారు.

 • కేపీహెచ్‌బీలోని ఫోరమ్‌మాల్‌లో ఫలక్‌నుమా దాస్‌ ఫేమ్‌ విశ్వక్షేన్, హీరోయిన్‌ సిద్ధిఇద్నన్, యష్‌మాశెట్టి సోమవారం సందడి చేశారు. మాల్‌కు వచ్చిన వారితో సెల్ఫీలు దిగారు. జోక్స్‌ వేస్తూ నవ్వులు పూయించారు. బజాజ్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ రూ.50 లక్షల బంపర్‌ డ్రా విజేతలను ఎంపిక చేశారు.

 • కేపీహెచ్‌బీలోని ఫోరమ్‌మాల్‌లో ఫలక్‌నుమా దాస్‌ ఫేమ్‌ విశ్వక్షేన్, హీరోయిన్‌ సిద్ధిఇద్నన్, యష్‌మాశెట్టి సోమవారం సందడి చేశారు. మాల్‌కు వచ్చిన వారితో సెల్ఫీలు దిగారు. జోక్స్‌ వేస్తూ నవ్వులు పూయించారు. బజాజ్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ రూ.50 లక్షల బంపర్‌ డ్రా విజేతలను ఎంపిక చేశారు.

 • కేపీహెచ్‌బీలోని ఫోరమ్‌మాల్‌లో ఫలక్‌నుమా దాస్‌ ఫేమ్‌ విశ్వక్షేన్, హీరోయిన్‌ సిద్ధిఇద్నన్, యష్‌మాశెట్టి సోమవారం సందడి చేశారు. మాల్‌కు వచ్చిన వారితో సెల్ఫీలు దిగారు. జోక్స్‌ వేస్తూ నవ్వులు పూయించారు. బజాజ్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ రూ.50 లక్షల బంపర్‌ డ్రా విజేతలను ఎంపిక చేశారు.

 • కేపీహెచ్‌బీలోని ఫోరమ్‌మాల్‌లో ఫలక్‌నుమా దాస్‌ ఫేమ్‌ విశ్వక్షేన్, హీరోయిన్‌ సిద్ధిఇద్నన్, యష్‌మాశెట్టి సోమవారం సందడి చేశారు. మాల్‌కు వచ్చిన వారితో సెల్ఫీలు దిగారు. జోక్స్‌ వేస్తూ నవ్వులు పూయించారు. బజాజ్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ రూ.50 లక్షల బంపర్‌ డ్రా విజేతలను ఎంపిక చేశారు.

 • కేపీహెచ్‌బీలోని ఫోరమ్‌మాల్‌లో ఫలక్‌నుమా దాస్‌ ఫేమ్‌ విశ్వక్షేన్, హీరోయిన్‌ సిద్ధిఇద్నన్, యష్‌మాశెట్టి సోమవారం సందడి చేశారు. మాల్‌కు వచ్చిన వారితో సెల్ఫీలు దిగారు. జోక్స్‌ వేస్తూ నవ్వులు పూయించారు. బజాజ్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ రూ.50 లక్షల బంపర్‌ డ్రా విజేతలను ఎంపిక చేశారు.

 • కేపీహెచ్‌బీలోని ఫోరమ్‌మాల్‌లో ఫలక్‌నుమా దాస్‌ ఫేమ్‌ విశ్వక్షేన్, హీరోయిన్‌ సిద్ధిఇద్నన్, యష్‌మాశెట్టి సోమవారం సందడి చేశారు. మాల్‌కు వచ్చిన వారితో సెల్ఫీలు దిగారు. జోక్స్‌ వేస్తూ నవ్వులు పూయించారు. బజాజ్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ రూ.50 లక్షల బంపర్‌ డ్రా విజేతలను ఎంపిక చేశారు.

Read latest News and Telugu News | Follow us on FaceBook, Twitter

మరిన్ని ఫొటోలు

Advertisement

*మీరు వ్యక్తం చేసే అభిప్రాయాలను ఎడిటోరియల్ టీమ్ పరిశీలిస్తుంది, *అసంబద్ధమైన, వ్యక్తిగతమైన, కించపరిచే రీతిలో ఉన్న కామెంట్స్ ప్రచురించలేం, *ఫేక్ ఐడీలతో పంపించే కామెంట్స్ తిరస్కరించబడతాయి, *వాస్తవమైన ఈమెయిల్ ఐడీలతో అభిప్రాయాలను వ్యక్తీకరించాలని మనవి

Back to Top