చిన్నశేష వాహనంపై భక్తులకు దర్శిమిచ్చిన శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి (ఫొటోలు) | Sakshi
Sakshi News home page

చిన్నశేష వాహనంపై భక్తులకు దర్శిమిచ్చిన శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి (ఫొటోలు)

Published Mon, Oct 16 2023 1:38 PM | Updated 30 Min Ago

Navaratri Brahmotsavalu at Tirumala 2023 - Sakshi
1/41

తిరుమల : అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి వారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు తిరుమలలో వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాల్లో రెండోరోజు సోమవారం ఉదయం చిన్నశేష వాహనంపై శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్పస్వామి కటాక్షం ఇచ్చారు.

Navaratri Brahmotsavalu at Tirumala 2023 - Sakshi
2/41

Navaratri Brahmotsavalu at Tirumala 2023 - Sakshi
3/41

Navaratri Brahmotsavalu at Tirumala 2023 - Sakshi
4/41

Navaratri Brahmotsavalu at Tirumala 2023 - Sakshi
5/41

Navaratri Brahmotsavalu at Tirumala 2023 - Sakshi
6/41

Navaratri Brahmotsavalu at Tirumala 2023 - Sakshi
7/41

Navaratri Brahmotsavalu at Tirumala 2023 - Sakshi
8/41

Navaratri Brahmotsavalu at Tirumala 2023 - Sakshi
9/41

Navaratri Brahmotsavalu at Tirumala 2023 - Sakshi
10/41

Navaratri Brahmotsavalu at Tirumala 2023 - Sakshi
11/41

Navaratri Brahmotsavalu at Tirumala 2023 - Sakshi
12/41

Navaratri Brahmotsavalu at Tirumala 2023 - Sakshi
13/41

Navaratri Brahmotsavalu at Tirumala 2023 - Sakshi
14/41

Navaratri Brahmotsavalu at Tirumala 2023 - Sakshi
15/41

Navaratri Brahmotsavalu at Tirumala 2023 - Sakshi
16/41

Navaratri Brahmotsavalu at Tirumala 2023 - Sakshi
17/41

Navaratri Brahmotsavalu at Tirumala 2023 - Sakshi
18/41

Navaratri Brahmotsavalu at Tirumala 2023 - Sakshi
19/41

Navaratri Brahmotsavalu at Tirumala 2023 - Sakshi
20/41

Navaratri Brahmotsavalu at Tirumala 2023 - Sakshi
21/41

Navaratri Brahmotsavalu at Tirumala 2023 - Sakshi
22/41

Navaratri Brahmotsavalu at Tirumala 2023 - Sakshi
23/41

Navaratri Brahmotsavalu at Tirumala 2023 - Sakshi
24/41

Navaratri Brahmotsavalu at Tirumala 2023 - Sakshi
25/41

Navaratri Brahmotsavalu at Tirumala 2023 - Sakshi
26/41

Navaratri Brahmotsavalu at Tirumala 2023 - Sakshi
27/41

Navaratri Brahmotsavalu at Tirumala 2023 - Sakshi
28/41

Navaratri Brahmotsavalu at Tirumala 2023 - Sakshi
29/41

Navaratri Brahmotsavalu at Tirumala 2023 - Sakshi
30/41

Navaratri Brahmotsavalu at Tirumala 2023 - Sakshi
31/41

Navaratri Brahmotsavalu at Tirumala 2023 - Sakshi
32/41

Navaratri Brahmotsavalu at Tirumala 2023 - Sakshi
33/41

Navaratri Brahmotsavalu at Tirumala 2023 - Sakshi
34/41

Navaratri Brahmotsavalu at Tirumala 2023 - Sakshi
35/41

Navaratri Brahmotsavalu at Tirumala 2023 - Sakshi
36/41

Navaratri Brahmotsavalu at Tirumala 2023 - Sakshi
37/41

Navaratri Brahmotsavalu at Tirumala 2023 - Sakshi
38/41

Navaratri Brahmotsavalu at Tirumala 2023 - Sakshi
39/41

Navaratri Brahmotsavalu at Tirumala 2023 - Sakshi
40/41

Navaratri Brahmotsavalu at Tirumala 2023 - Sakshi
41/41

Advertisement
Advertisement