ఆ ‘చిలక’ ఒక్కటే గెలుస్తావని చెపుతుంది. ఆ ధైర్యంతో రోజూ వచ్చి అలా చెప్పించుకొని వెళ్తుంటారు! | Sakshi Today April 19th, 2024 Telugu News Cartoon On Chandrababu Naidu - Sakshi
Sakshi News home page

Sakshi Cartoon: ఆ ‘చిలక’ ఒక్కటే గెలుస్తావని చెపుతుంది. ఆ ధైర్యంతో రోజూ వచ్చి అలా చెప్పించుకొని వెళ్తుంటారు!

Published Fri, Apr 19 2024 4:05 AM

Sakshi Cartoon 19-04-2024

ఆ ‘చిలక’ ఒక్కటే గెలుస్తావని చెపుతుంది. ఆ ధైర్యంతో రోజూ వచ్చి అలా చెప్పించుకొని వెళ్తుంటారు! 

Advertisement
 
Advertisement