ఎట్‌హోం కార్యక్రమంలో సీఎం జగన్‌ దంపతులు (ఫొటోలు) | Sakshi
Sakshi News home page

ఎట్‌హోం కార్యక్రమంలో సీఎం జగన్‌ దంపతులు (ఫొటోలు)

Published Thu, Jan 26 2023 9:19 PM | Updated 30 Min Ago

CM YS Jagan attends AT Home program at Raj Bhavan in Vijayawada Photos - Sakshi
1/8

గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా గురువారం సాయంత్రం రాజ్‌భవన్‌లో గవర్నర్‌ బిశ్వభూషణ్‌ హరిచందన్‌ ఏర్పాటు చేసిన ఎట్‌హోం కార్యక్రమంలో సీఎం జగన్‌ దంపతులు పాల్గొన్నారు.

CM YS Jagan attends AT Home program at Raj Bhavan in Vijayawada Photos - Sakshi
2/8

గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా గురువారం సాయంత్రం రాజ్‌భవన్‌లో గవర్నర్‌ బిశ్వభూషణ్‌ హరిచందన్‌ ఏర్పాటు చేసిన ఎట్‌హోం కార్యక్రమంలో సీఎం జగన్‌ దంపతులు పాల్గొన్నారు.

CM YS Jagan attends AT Home program at Raj Bhavan in Vijayawada Photos - Sakshi
3/8

గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా గురువారం సాయంత్రం రాజ్‌భవన్‌లో గవర్నర్‌ బిశ్వభూషణ్‌ హరిచందన్‌ ఏర్పాటు చేసిన ఎట్‌హోం కార్యక్రమంలో సీఎం జగన్‌ దంపతులు పాల్గొన్నారు.

CM YS Jagan attends AT Home program at Raj Bhavan in Vijayawada Photos - Sakshi
4/8

గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా గురువారం సాయంత్రం రాజ్‌భవన్‌లో గవర్నర్‌ బిశ్వభూషణ్‌ హరిచందన్‌ ఏర్పాటు చేసిన ఎట్‌హోం కార్యక్రమంలో సీఎం జగన్‌ దంపతులు పాల్గొన్నారు.

CM YS Jagan attends AT Home program at Raj Bhavan in Vijayawada Photos - Sakshi
5/8

గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా గురువారం సాయంత్రం రాజ్‌భవన్‌లో గవర్నర్‌ బిశ్వభూషణ్‌ హరిచందన్‌ ఏర్పాటు చేసిన ఎట్‌హోం కార్యక్రమంలో సీఎం జగన్‌ దంపతులు పాల్గొన్నారు.

CM YS Jagan attends AT Home program at Raj Bhavan in Vijayawada Photos - Sakshi
6/8

గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా గురువారం సాయంత్రం రాజ్‌భవన్‌లో గవర్నర్‌ బిశ్వభూషణ్‌ హరిచందన్‌ ఏర్పాటు చేసిన ఎట్‌హోం కార్యక్రమంలో సీఎం జగన్‌ దంపతులు పాల్గొన్నారు.

CM YS Jagan attends AT Home program at Raj Bhavan in Vijayawada Photos - Sakshi
7/8

గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా గురువారం సాయంత్రం రాజ్‌భవన్‌లో గవర్నర్‌ బిశ్వభూషణ్‌ హరిచందన్‌ ఏర్పాటు చేసిన ఎట్‌హోం కార్యక్రమంలో సీఎం జగన్‌ దంపతులు పాల్గొన్నారు.

CM YS Jagan attends AT Home program at Raj Bhavan in Vijayawada Photos - Sakshi
8/8

గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా గురువారం సాయంత్రం రాజ్‌భవన్‌లో గవర్నర్‌ బిశ్వభూషణ్‌ హరిచందన్‌ ఏర్పాటు చేసిన ఎట్‌హోం కార్యక్రమంలో సీఎం జగన్‌ దంపతులు పాల్గొన్నారు.

Advertisement
 
Advertisement