కరణ్‌ జోహార్‌ కవలల బర్త్‌డే పార్టీలో మెరిసిన తారలు..ఫోటోలు వైరల్ | Sakshi
Sakshi News home page

కరణ్‌ జోహార్‌ కవలల బర్త్‌డే పార్టీలో మెరిసిన తారలు..ఫోటోలు వైరల్

Published Thu, Feb 2 2023 7:33 PM | Updated 30 Min Ago

Karan Johars kids birthday party Photos - Sakshi
1/9

కరణ్‌ జోహార్‌ కవలల బర్త్‌డే పార్టీలో మెరిసిన తారలు..ఫోటోలు వైరల్

Karan Johars kids birthday party Photos - Sakshi
2/9

కరణ్‌ జోహార్‌ కవలల బర్త్‌డే పార్టీలో మెరిసిన తారలు..ఫోటోలు వైరల్

Karan Johars kids birthday party Photos - Sakshi
3/9

కరణ్‌ జోహార్‌ కవలల బర్త్‌డే పార్టీలో మెరిసిన తారలు..ఫోటోలు వైరల్

Karan Johars kids birthday party Photos - Sakshi
4/9

కరణ్‌ జోహార్‌ కవలల బర్త్‌డే పార్టీలో మెరిసిన తారలు..ఫోటోలు వైరల్

Karan Johars kids birthday party Photos - Sakshi
5/9

కరణ్‌ జోహార్‌ కవలల బర్త్‌డే పార్టీలో మెరిసిన తారలు..ఫోటోలు వైరల్

Karan Johars kids birthday party Photos - Sakshi
6/9

కరణ్‌ జోహార్‌ కవలల బర్త్‌డే పార్టీలో మెరిసిన తారలు..ఫోటోలు వైరల్

Karan Johars kids birthday party Photos - Sakshi
7/9

కరణ్‌ జోహార్‌ కవలల బర్త్‌డే పార్టీలో మెరిసిన తారలు..ఫోటోలు వైరల్

Karan Johars kids birthday party Photos - Sakshi
8/9

కరణ్‌ జోహార్‌ కవలల బర్త్‌డే పార్టీలో మెరిసిన తారలు..ఫోటోలు వైరల్

Karan Johars kids birthday party Photos - Sakshi
9/9

కరణ్‌ జోహార్‌ కవలల బర్త్‌డే పార్టీలో మెరిసిన తారలు..ఫోటోలు వైరల్

Advertisement
 
Advertisement