'అనామికా' మూవీ స్టిల్స్ | Anamika Movie Stills | Sakshi
Sakshi News home page

'అనామికా' మూవీ స్టిల్స్

Published Wed, Feb 5 2014 2:32 AM | Last Updated on

Anamika Movie Stills
1/10

శేఖర్ కమ్ముల దర్శకత్వంలో నయనతార నటిస్తున్న తెలుగు చిత్రం అనామికా. హిందిలో సుజయ్ ఘోష్ నటించిన కహానీ చిత్రాన్ని తెలుగు, తమిళ భాషల్లో రిమేక్ చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి యమ్. యమ్ కీరవాణి బాణీలను సమకూరుస్తున్నారు.

Anamika Movie Stills
2/10

శేఖర్ కమ్ముల దర్శకత్వంలో నయనతార నటిస్తున్న తెలుగు చిత్రం అనామికా. హిందిలో సుజయ్ ఘోష్ నటించిన కహానీ చిత్రాన్ని తెలుగు, తమిళ భాషల్లో రిమేక్ చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి యమ్. యమ్ కీరవాణి బాణీలను సమకూరుస్తున్నారు.

Anamika Movie Stills
3/10

శేఖర్ కమ్ముల దర్శకత్వంలో నయనతార నటిస్తున్న తెలుగు చిత్రం అనామికా. హిందిలో సుజయ్ ఘోష్ నటించిన కహానీ చిత్రాన్ని తెలుగు, తమిళ భాషల్లో రిమేక్ చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి యమ్. యమ్ కీరవాణి బాణీలను సమకూరుస్తున్నారు.

Anamika Movie Stills
4/10

శేఖర్ కమ్ముల దర్శకత్వంలో నయనతార నటిస్తున్న తెలుగు చిత్రం అనామికా. హిందిలో సుజయ్ ఘోష్ నటించిన కహానీ చిత్రాన్ని తెలుగు, తమిళ భాషల్లో రిమేక్ చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి యమ్. యమ్ కీరవాణి బాణీలను సమకూరుస్తున్నారు.

Anamika Movie Stills
5/10

శేఖర్ కమ్ముల దర్శకత్వంలో నయనతార నటిస్తున్న తెలుగు చిత్రం అనామికా. హిందిలో సుజయ్ ఘోష్ నటించిన కహానీ చిత్రాన్ని తెలుగు, తమిళ భాషల్లో రిమేక్ చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి యమ్. యమ్ కీరవాణి బాణీలను సమకూరుస్తున్నారు.

Anamika Movie Stills
6/10

శేఖర్ కమ్ముల దర్శకత్వంలో నయనతార నటిస్తున్న తెలుగు చిత్రం అనామికా. హిందిలో సుజయ్ ఘోష్ నటించిన కహానీ చిత్రాన్ని తెలుగు, తమిళ భాషల్లో రిమేక్ చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి యమ్. యమ్ కీరవాణి బాణీలను సమకూరుస్తున్నారు.

Anamika Movie Stills
7/10

శేఖర్ కమ్ముల దర్శకత్వంలో నయనతార నటిస్తున్న తెలుగు చిత్రం అనామికా. హిందిలో సుజయ్ ఘోష్ నటించిన కహానీ చిత్రాన్ని తెలుగు, తమిళ భాషల్లో రిమేక్ చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి యమ్. యమ్ కీరవాణి బాణీలను సమకూరుస్తున్నారు.

Anamika Movie Stills
8/10

శేఖర్ కమ్ముల దర్శకత్వంలో నయనతార నటిస్తున్న తెలుగు చిత్రం అనామికా. హిందిలో సుజయ్ ఘోష్ నటించిన కహానీ చిత్రాన్ని తెలుగు, తమిళ భాషల్లో రిమేక్ చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి యమ్. యమ్ కీరవాణి బాణీలను సమకూరుస్తున్నారు.

Anamika Movie Stills
9/10

శేఖర్ కమ్ముల దర్శకత్వంలో నయనతార నటిస్తున్న తెలుగు చిత్రం అనామికా. హిందిలో సుజయ్ ఘోష్ నటించిన కహానీ చిత్రాన్ని తెలుగు, తమిళ భాషల్లో రిమేక్ చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి యమ్. యమ్ కీరవాణి బాణీలను సమకూరుస్తున్నారు.

Anamika Movie Stills
10/10

శేఖర్ కమ్ముల దర్శకత్వంలో నయనతార నటిస్తున్న తెలుగు చిత్రం అనామికా. హిందిలో సుజయ్ ఘోష్ నటించిన కహానీ చిత్రాన్ని తెలుగు, తమిళ భాషల్లో రిమేక్ చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి యమ్. యమ్ కీరవాణి బాణీలను సమకూరుస్తున్నారు.

Advertisement
 
Advertisement