దుండిగల్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అకాడమీలో గ్రాడ్యుయేషన్‌ పరేడ్‌ (ఫొటోలు) | IAF Combined Graduation Parade (CGP) At Air Force Academy (AFA) In Dundigal Photos | Sakshi
Sakshi News home page

దుండిగల్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అకాడమీలో గ్రాడ్యుయేషన్‌ పరేడ్‌ (ఫొటోలు)

Published Sat, Jun 15 2024 7:30 PM | Last Updated on

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
1/83

హైదరాబాద్: దుండిగల్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అకాడమీలో శనివారం కంబైన్డ్ గ్రాడ్యుయేషన్ పరేడ్ నిర్వహించారు.

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
2/83

వాయు విన్యాసాలు ఆకట్టుకున్నాయి

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
3/83

శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న ఎయిర్‌ ఫోర్స్‌ సిబ్బంది వివిధ రకాల ప్రదర్శనలు చేశారు

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
4/83

పరేడ్‌ మైదానంలో ఎయిర్‌ ఫోర్స్‌ సిబ్బంది కుటుంబసభ్యుల సందడి నెలకొంది

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
5/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
6/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
7/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
8/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
9/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
10/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
11/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
12/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
13/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
14/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
15/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
16/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
17/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
18/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
19/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
20/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
21/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
22/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
23/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
24/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
25/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
26/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
27/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
28/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
29/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
30/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
31/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
32/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
33/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
34/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
35/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
36/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
37/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
38/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
39/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
40/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
41/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
42/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
43/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
44/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
45/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
46/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
47/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
48/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
49/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
50/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
51/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
52/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
53/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
54/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
55/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
56/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
57/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
58/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
59/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
60/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
61/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
62/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
63/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
64/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
65/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
66/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
67/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
68/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
69/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
70/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
71/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
72/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
73/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
74/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
75/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
76/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
77/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
78/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
79/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
80/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
81/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
82/83

Combined Graduation Parade in Dundigal Photos
83/83

Advertisement
 
Advertisement