కిడ్స్ - Kids

Massage to children - Sakshi
September 30, 2018, 00:22 IST
♦ పిల్లలకు మసాజ్‌ చేసే ఆయిల్‌ను జాగ్రత్తగా ఎంచుకోవాలి. ఎందుకంటే తరచుగా చేతులు నోట్లో పెట్టుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి ఒంటికి రుద్దిన ఆయిల్‌ కడుపులోకి పోయే...
Child is concerned that the dolls are not bought - Sakshi
August 02, 2018, 01:10 IST
ఒకరోజు ఒక పిల్లాడు తన తండ్రితో కలిసి జాతరకు వెళ్లాడు. కొడుకును జాతరంతా తిప్పి చూపించి సంతోషపరచాలని తండ్రి తపన. జాతరలో బోల్డన్ని బొమ్మలు, వస్తువులు...
Back to Top