దేవుడిచ్చినా! ఈ జనం అప్పటి వరకు మిమ్మల్ని కష్టపడనీయరేమో సార్‌! | Sakshi Today May 25th, 2024 Telugu News Cartoon Over PM Modi All My Energy Has Been Directed Towards 2047 | Sakshi
Sakshi News home page

Sakshi News Cartoon: దేవుడిచ్చినా! ఈ జనం అప్పటి వరకు మిమ్మల్ని కష్టపడనీయరేమో సార్‌!

Published Sat, May 25 2024 4:01 AM

Sakshi Cartoon 25-05-2024

దేవుడిచ్చినా! ఈ జనం అప్పటి వరకు మిమ్మల్ని కష్టపడనీయరేమో సార్‌! 

Advertisement
 
Advertisement
 
Advertisement