ఈడీ లేకుంటే బీజేపీనే లేదన్న సీపీఎం ప్రధాన కార్యదర్శి సీతారాం ఏచూరి వ్యాఖ్యలతో..

ఏకీభవిస్తాం
63% (583 votes)
ఏకీభవించం
35% (322 votes)
చెప్పలేం
2% (22 votes)
Total votes: 927 

Back to Top