నిమ్స్‌లో వైద్య పరికరాలను ప్రారంభించిన మంత్రి హరీశ్‌రావు | Minister Harish Rao At NIMS Hospital Photo Gallery | Sakshi
Sakshi News home page

నిమ్స్‌లో వైద్య పరికరాలను ప్రారంభించిన మంత్రి హరీశ్‌రావు

Published Tue, Dec 7 2021 8:07 PM | Last Updated on

Minister Harish Rao At NIMS Hospital Photo Gallery - Sakshi
1/8

నిమ్స్‌లో వైద్య పరికరాలను ప్రారంభించిన మంత్రి హరీశ్‌రావు

Minister Harish Rao At NIMS Hospital Photo Gallery - Sakshi
2/8

నిమ్స్‌లో వైద్య పరికరాలను ప్రారంభించిన మంత్రి హరీశ్‌రావు

Minister Harish Rao At NIMS Hospital Photo Gallery - Sakshi
3/8

నిమ్స్‌లో వైద్య పరికరాలను ప్రారంభించిన మంత్రి హరీశ్‌రావు

Minister Harish Rao At NIMS Hospital Photo Gallery - Sakshi
4/8

నిమ్స్‌లో వైద్య పరికరాలను ప్రారంభించిన మంత్రి హరీశ్‌రావు

Minister Harish Rao At NIMS Hospital Photo Gallery - Sakshi
5/8

నిమ్స్‌లో వైద్య పరికరాలను ప్రారంభించిన మంత్రి హరీశ్‌రావు

Minister Harish Rao At NIMS Hospital Photo Gallery - Sakshi
6/8

నిమ్స్‌లో వైద్య పరికరాలను ప్రారంభించిన మంత్రి హరీశ్‌రావు

Minister Harish Rao At NIMS Hospital Photo Gallery - Sakshi
7/8

నిమ్స్‌లో వైద్య పరికరాలను ప్రారంభించిన మంత్రి హరీశ్‌రావు

Minister Harish Rao At NIMS Hospital Photo Gallery - Sakshi
8/8

నిమ్స్‌లో వైద్య పరికరాలను ప్రారంభించిన మంత్రి హరీశ్‌రావు

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement