బాలాపూర్ లడ్డూ భలే గిరాకీ | balapur laddu Rs Ten point Thirty Two lakhs | Sakshi
Sakshi News home page

బాలాపూర్ లడ్డూ భలే గిరాకీ

Published Sun, Sep 27 2015 5:19 PM | Last Updated on

balapur laddu Rs Ten point Thirty Two lakhs - Sakshi
1/5

ప్రపంచ స్థాయి గుర్తింపు పొందిన బాలాపూర్ లడ్డూ ఈ ఏడాది రూ. 10.32 లక్షలు పలికింది.  గణేశ్ నిమజ్జన ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆదివారం  నిర్వహించిన వేలంలో బాలాపూర్ గణేశుడి లడ్డూను కళ్లెం మదన్ మోహన్ రెడ్డి సొంతం చేసుకున్నారు. లడ్డూను సొంతం చేసుకునేందుకు 24 మంది భక్తులు పోటీ పడ్డారు.  

balapur laddu Rs Ten point Thirty Two lakhs - Sakshi
2/5

ప్రపంచ స్థాయి గుర్తింపు పొందిన బాలాపూర్ లడ్డూ ఈ ఏడాది రూ. 10.32 లక్షలు పలికింది.  గణేశ్ నిమజ్జన ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆదివారం  నిర్వహించిన వేలంలో బాలాపూర్ గణేశుడి లడ్డూను కళ్లెం మదన్ మోహన్ రెడ్డి సొంతం చేసుకున్నారు. లడ్డూను సొంతం చేసుకునేందుకు 24 మంది భక్తులు పోటీ పడ్డారు.  

balapur laddu Rs Ten point Thirty Two lakhs - Sakshi
3/5

ప్రపంచ స్థాయి గుర్తింపు పొందిన బాలాపూర్ లడ్డూ ఈ ఏడాది రూ. 10.32 లక్షలు పలికింది.  గణేశ్ నిమజ్జన ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆదివారం  నిర్వహించిన వేలంలో బాలాపూర్ గణేశుడి లడ్డూను కళ్లెం మదన్ మోహన్ రెడ్డి సొంతం చేసుకున్నారు. లడ్డూను సొంతం చేసుకునేందుకు 24 మంది భక్తులు పోటీ పడ్డారు.  

balapur laddu Rs Ten point Thirty Two lakhs - Sakshi
4/5

ప్రపంచ స్థాయి గుర్తింపు పొందిన బాలాపూర్ లడ్డూ ఈ ఏడాది రూ. 10.32 లక్షలు పలికింది.  గణేశ్ నిమజ్జన ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆదివారం  నిర్వహించిన వేలంలో బాలాపూర్ గణేశుడి లడ్డూను కళ్లెం మదన్ మోహన్ రెడ్డి సొంతం చేసుకున్నారు. లడ్డూను సొంతం చేసుకునేందుకు 24 మంది భక్తులు పోటీ పడ్డారు.  

balapur laddu Rs Ten point Thirty Two lakhs - Sakshi
5/5

ప్రపంచ స్థాయి గుర్తింపు పొందిన బాలాపూర్ లడ్డూ ఈ ఏడాది రూ. 10.32 లక్షలు పలికింది.  గణేశ్ నిమజ్జన ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆదివారం  నిర్వహించిన వేలంలో బాలాపూర్ గణేశుడి లడ్డూను కళ్లెం మదన్ మోహన్ రెడ్డి సొంతం చేసుకున్నారు. లడ్డూను సొంతం చేసుకునేందుకు 24 మంది భక్తులు పోటీ పడ్డారు.  

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement
 
Advertisement