తెంపుకోచ్చిన నీలిమలు కొన్ని | Sakshi
Sakshi News home page

తెంపుకోచ్చిన నీలిమలు కొన్ని

Published Sat, May 30 2015 11:37 PM

తెంపుకోచ్చిన నీలిమలు  కొన్ని

  కవిత

1
 నీలాంటిదే
 వొక నింగి నీలిమని
 నేనూ తుంచి తెచ్చుకుంటాను
 నిదానంగా కొమ్మని వొంచి పూవుని తెంపినట్టే.
 
 ఎందుకనిపిస్తుందో
 ఎప్పుడూ
 నాదే నాదే అయిన వొక ఆకాశం కావాలనీ,
 నాదే
 నాదే అయిన వొక పూవు కావాలనీ.
 
 2
 నాదీ నీదీ
 నీదీ నాదీ అనుకున్న అనుక్షణం
 తెలుసు కదా, తెలుసు కదా
 యెన్ని ఆకాశాలు చేజారిపోయాయో,
 పొద్దుటి పూలలా.
 యెన్ని పూలు వాలిపోయాయో సాయంత్రపు మట్టిలోకి.
 
 3
 అయినా
 యెందుకో తెంపుకొస్తూనే వుంటాం,
 నీ పూలు నువ్వూ
 నా ఆకాశాలు నేనూ.
  అఫ్సర్
 

 
 

Advertisement
 
Advertisement
 
Advertisement