2025-26 నాటికి డేటా సెంటర్లకు రూ.45000 కోట్ల పెట్టుపడులు... | Sakshi
Sakshi News home page

2025-26 నాటికి డేటా సెంటర్లకు రూ.45000 కోట్ల పెట్టుపడులు...

Published Sun, Nov 19 2023 11:22 AM

2025-26 నాటికి డేటా సెంటర్లకు రూ.45000 కోట్ల పెట్టుపడులు...

Advertisement