అర్హత ఉంటే చాలు రాజకీయాలకు అతీతంగా సంక్షేమ పథకాలు అందించాం | Sakshi
Sakshi News home page

అర్హత ఉంటే చాలు రాజకీయాలకు అతీతంగా సంక్షేమ పథకాలు అందించాం

Published Fri, Nov 10 2023 5:34 PM

అర్హత ఉంటే చాలు రాజకీయాలకు అతీతంగా సంక్షేమ పథకాలు అందించాం