మా సంఘం నుండి అప్పు తీసుకొని మేమే ఆదాయం పొందే అవకాశాన్ని జగనన్న కల్పించారు | Sakshi
Sakshi News home page

మా సంఘం నుండి అప్పు తీసుకొని మేమే ఆదాయం పొందే అవకాశాన్ని జగనన్న కల్పించారు

Published Sat, Dec 9 2023 10:33 AM

పొదుపు సంఘాలను మినీ బ్యాంకులుగా చేయడం ద్వారా మా సంఘం నుండి అప్పు తీసుకొని మేమే ఆదాయం పొందే అవకాశాన్ని జగనన్న కల్పించారు.