ప్రభుత్వ తోడ్పాటుతో ₹7 లక్షల 83వేలు లోన్ తీసుకొని స్వీట్స్ తయారీ వ్యాపారం చేస్తున్నాము..! | Sakshi
Sakshi News home page

ప్రభుత్వ తోడ్పాటుతో ₹7 లక్షల 83వేలు లోన్ తీసుకొని స్వీట్స్ తయారీ వ్యాపారం చేస్తున్నాము..!

Published Thu, Feb 8 2024 4:10 PM

ప్రభుత్వ తోడ్పాటుతో ₹7 లక్షల 83వేలు లోన్ తీసుకొని స్వీట్స్ తయారీ వ్యాపారం చేస్తున్నాము..!