జగనన్న ప్రభుత్వంలో మారుమూల పల్లెలకు కూడా సంక్షేమం చేరుతుంది | Sakshi
Sakshi News home page

జగనన్న ప్రభుత్వంలో మారుమూల పల్లెలకు కూడా సంక్షేమం చేరుతుంది

Published Sun, Nov 5 2023 12:10 PM

జగనన్న ప్రభుత్వంలో మారుమూల పల్లెలకు కూడా సంక్షేమం చేరుతుంది