కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్రామ పంచాయతీలకు నేరుగా నిధులివడం చిల్లర వ్యవహారమన్న సీఎం కేసీఆర్‌ వ్యాఖ్యలను..

సమర్థిస్తాం
32% (480 votes)
సమర్థించం
66% (972 votes)
తటస్థం
2% (25 votes)
Total votes: 1477 

Back to Top