మహాలక్ష్మీ పథకం.. మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం (ఫొటోలు) | CM Revanth Reddy Launched Free Bus Services For Women Photos | Sakshi
Sakshi News home page

మహాలక్ష్మీ పథకం.. మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం (ఫొటోలు)

Published Sat, Dec 9 2023 9:05 PM | Last Updated on

CM Revanth Reddy Launched Free Bus Services For Women Photos - Sakshi
1/18

తెలంగాణలో ఎన్నికల హామీల్లో భాగంగా మహాలక్ష్మి పథకాన్ని సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ఈరోజు(శనివారం) ప్రారంభించారు

CM Revanth Reddy Launched Free Bus Services For Women Photos - Sakshi
2/18

తెలంగాణలో ఎన్నికల హామీల్లో భాగంగా మహాలక్ష్మి పథకాన్ని సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ఈరోజు(శనివారం) ప్రారంభించారు

CM Revanth Reddy Launched Free Bus Services For Women Photos - Sakshi
3/18

తెలంగాణలో ఎన్నికల హామీల్లో భాగంగా మహాలక్ష్మి పథకాన్ని సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ఈరోజు(శనివారం) ప్రారంభించారు

CM Revanth Reddy Launched Free Bus Services For Women Photos - Sakshi
4/18

తెలంగాణలో ఎన్నికల హామీల్లో భాగంగా మహాలక్ష్మి పథకాన్ని సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ఈరోజు(శనివారం) ప్రారంభించారు

CM Revanth Reddy Launched Free Bus Services For Women Photos - Sakshi
5/18

తెలంగాణలో ఎన్నికల హామీల్లో భాగంగా మహాలక్ష్మి పథకాన్ని సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ఈరోజు(శనివారం) ప్రారంభించారు

CM Revanth Reddy Launched Free Bus Services For Women Photos - Sakshi
6/18

తెలంగాణలో ఎన్నికల హామీల్లో భాగంగా మహాలక్ష్మి పథకాన్ని సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ఈరోజు(శనివారం) ప్రారంభించారు

CM Revanth Reddy Launched Free Bus Services For Women Photos - Sakshi
7/18

తెలంగాణలో ఎన్నికల హామీల్లో భాగంగా మహాలక్ష్మి పథకాన్ని సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ఈరోజు(శనివారం) ప్రారంభించారు

CM Revanth Reddy Launched Free Bus Services For Women Photos - Sakshi
8/18

తెలంగాణలో ఎన్నికల హామీల్లో భాగంగా మహాలక్ష్మి పథకాన్ని సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ఈరోజు(శనివారం) ప్రారంభించారు

CM Revanth Reddy Launched Free Bus Services For Women Photos - Sakshi
9/18

తెలంగాణలో ఎన్నికల హామీల్లో భాగంగా మహాలక్ష్మి పథకాన్ని సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ఈరోజు(శనివారం) ప్రారంభించారు

CM Revanth Reddy Launched Free Bus Services For Women Photos - Sakshi
10/18

తెలంగాణలో ఎన్నికల హామీల్లో భాగంగా మహాలక్ష్మి పథకాన్ని సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ఈరోజు(శనివారం) ప్రారంభించారు

CM Revanth Reddy Launched Free Bus Services For Women Photos - Sakshi
11/18

తెలంగాణలో ఎన్నికల హామీల్లో భాగంగా మహాలక్ష్మి పథకాన్ని సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ఈరోజు(శనివారం) ప్రారంభించారు

CM Revanth Reddy Launched Free Bus Services For Women Photos - Sakshi
12/18

తెలంగాణలో ఎన్నికల హామీల్లో భాగంగా మహాలక్ష్మి పథకాన్ని సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ఈరోజు(శనివారం) ప్రారంభించారు

CM Revanth Reddy Launched Free Bus Services For Women Photos - Sakshi
13/18

తెలంగాణలో ఎన్నికల హామీల్లో భాగంగా మహాలక్ష్మి పథకాన్ని సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ఈరోజు(శనివారం) ప్రారంభించారు

CM Revanth Reddy Launched Free Bus Services For Women Photos - Sakshi
14/18

తెలంగాణలో ఎన్నికల హామీల్లో భాగంగా మహాలక్ష్మి పథకాన్ని సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ఈరోజు(శనివారం) ప్రారంభించారు

CM Revanth Reddy Launched Free Bus Services For Women Photos - Sakshi
15/18

తెలంగాణలో ఎన్నికల హామీల్లో భాగంగా మహాలక్ష్మి పథకాన్ని సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ఈరోజు(శనివారం) ప్రారంభించారు

CM Revanth Reddy Launched Free Bus Services For Women Photos - Sakshi
16/18

తెలంగాణలో ఎన్నికల హామీల్లో భాగంగా మహాలక్ష్మి పథకాన్ని సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ఈరోజు(శనివారం) ప్రారంభించారు

CM Revanth Reddy Launched Free Bus Services For Women Photos - Sakshi
17/18

తెలంగాణలో ఎన్నికల హామీల్లో భాగంగా మహాలక్ష్మి పథకాన్ని సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ఈరోజు(శనివారం) ప్రారంభించారు

CM Revanth Reddy Launched Free Bus Services For Women Photos - Sakshi
18/18

తెలంగాణలో ఎన్నికల హామీల్లో భాగంగా మహాలక్ష్మి పథకాన్ని సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ఈరోజు(శనివారం) ప్రారంభించారు

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement
 
Advertisement