కాలమ్స్

special  story to women faced problems - Sakshi
December 10, 2017, 00:05 IST
క్షుద్బాధ తీర్చుకోడానికి వంద జింకల్ని వేటాడి చంపిన సింహరాజు కూడా తన పిల్లల ముందు సాధు జంతువైపోతాడు. అలాంటిది శంకర్రాయుడెంత! ఎన్ని దౌర్జన్యాలు,...
ఆకుపచ్చ సూర్యోదయం
March 12, 2017, 18:46 IST
అంత మృదుస్వభావిలా కనిపించిన మదీనా, శిక్షకుడిగా మారాక యుద్ధం చేయిస్తున్న సేనానిని మరిపించాడు. చిన్న తప్పిదం చేసినా కొట్టినంత పనిచేశాడు.
Back to Top