తెలుగు/హిందీ/ఇంగ్లిష్‌ | Sakshi
Sakshi News home page

తెలుగు/హిందీ/ఇంగ్లిష్‌

Published Thu, Apr 18 2024 9:35 AM

- - Sakshi

వెండితెర

ఉషా ప్రసాద్‌ మల్టీప్లెక్స్‌ (గీతా ఏషియన్‌)

స్క్రీన్‌–1 గీతాంజలి మళ్ళీ వచ్చింది–10.40 టిల్లు స్క్వేర్‌(తెలుగు)– 1.30, ది ఫ్యామిలీ స్టార్‌(తెలుగు)– 4.20, 7.30

స్క్రీన్‌–2 మంజుమ్మల్‌ బాయ్స్‌ (తెలుగు) – 11.00, గీతాంజలి మళ్లీ వచ్చింది (తెలుగు) – 1.30, 7.35 బడే మియా చోటే మియా (హిందీ)–4.30, 10.25

స్క్రీన్‌–3 మంజుమ్మల్‌ బాయ్స్‌ (తెలుగు)– 1.40, 4.30, 7.40, 10.30

పీవీఆర్‌ మల్టీప్లెక్స్‌ (వేణు మాల్‌)

స్క్రీన్‌–1 మైదాన్‌ (హిందీ)– 9.15, ది ఫ్యామిలీ స్టార్‌(తెలుగు)– 1.05, 10.30 టిల్లు స్క్వేర్‌(తెలుగు)– 4.30, 7.30

స్క్రీన్‌–2 బడే మియా చోటే మియా– 10.00, 7.05, గాడ్జిల్లా ఎక్స్‌ కాంగ్‌(3డీ)– 1.30, గీతాంజలి మళ్ళీ వచ్చింది – 4.05 బడే మియా చోటే మియా (3డీహిందీ)– 10.35

స్క్రీన్‌–3 లవ్‌గురు(తెలుగు)–10.15, 7.15, మంజుమ్మల్‌ బాయ్స్‌– 1.25, 4.20, గీతాంజలి మళ్ళీ వచ్చింది –10.25

స్క్రీన్‌ –4 మైదాన్‌ (హిందీ)– 12.00, మంజుమ్మల్‌ బాయ్స్‌ (తెలుగు) – 3.50, 6.35, లవ్‌గురు (తెలుగు)–10.25

దేవి టిల్లు స్క్వేర్‌ (తెలుగు)

నటరాజ్‌ బడే మియా చోటే మియా (హిందీ) – 11.00 6.00, మైదాన్‌ (హిందీ)– 2.00 6.00

లలితామహల్‌ ది ఫ్యామిలీ స్టార్‌ (తెలుగు)

విజయ్‌ గీతాంజలి మళ్ళీ వచ్చింది(తెలుగు)

Advertisement
 
Advertisement
 
Advertisement