ఎర్ర డైరీ అంటూ లోకేష్ చేసే హంగామా వెనుక అసలు కారణమేంటి?

వ్యవస్థలను బెదిరించడం
29% (145 votes)
దిక్కుతోచక పిచ్చి ప్రేలాపనలు
41% (206 votes)
తెలుగుదేశం కేడర్‌లో ధైర్యం పెంచేందుకు
31% (156 votes)
Total votes: 507


 

Back to Top