అంగడి | Siriki Swami Naidu Angadi Poetry | Sakshi
Sakshi News home page

అంగడి

Published Mon, Oct 19 2020 1:12 AM | Last Updated on Mon, Oct 19 2020 1:12 AM

Siriki Swami Naidu Angadi Poetry - Sakshi

అప్పుటికి 
అడివి మా సేతుల్లో ఉండీది!
ఓ కాటా ... ఓ జంగిడితో ... 
    అతగాడొచ్చేడు.
నయవంచన కళ్ల నులకమంచం మీద
జంగిడి పరిచీ ... అంగడన్నాడు.
కాటా ధర్మం తప్పదన్నాడు.
కళ్లు మూసుకొని నమ్మాలన్నాడు.
    కళ్లు మూసుకున్నాం.
    కాటా అడివిని తూకమేసింది.
తీరా కళ్లు తెరిచేసరికి
యింకేముంది?
అడివి అతగాడి సేతుల్లో కెలిపోయింది!
అంగట్లో జంగిడి మాకు మిగిలింది!!
సిరికి స్వామినాయుడు 

No comments yet. Be the first to comment!
Add a comment
Advertisement
Advertisement
 
Advertisement
 
Advertisement