కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు ఏపీకి వచ్చాను.. Somesh Kumar Reached To Vijayawada | Sakshi
Sakshi News home page

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు ఏపీకి వచ్చాను..

Published Thu, Jan 12 2023 10:53 AM

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు ఏపీకి వచ్చాను..

Advertisement