ఫెడరల్ వ్యవస్థలో పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మార్పులు అవసరం : మంత్రి బుగ్గన | Sakshi
Sakshi News home page

ఫెడరల్ వ్యవస్థలో పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మార్పులు అవసరం : మంత్రి బుగ్గన

Published Sat, Sep 17 2022 9:14 PM

ఫెడరల్ వ్యవస్థలో పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మార్పులు అవసరం : మంత్రి బుగ్గన