జగనన్న అమలు చేస్తున్న పథకాలు చూసి ఒరిస్సా నుంచి ఆంధ్రాకి వచ్చి సంతోషంగా బ్రతుకుతున్నాము..! | Sakshi
Sakshi News home page

జగనన్న అమలు చేస్తున్న పథకాలు చూసి ఒరిస్సా నుంచి ఆంధ్రాకి వచ్చి సంతోషంగా బ్రతుకుతున్నాము..!

Published Sat, Oct 21 2023 11:44 AM

జగనన్న అమలు చేస్తున్న పథకాలు చూసి ఒరిస్సా నుంచి ఆంధ్రాకి వచ్చి సంతోషంగా బ్రతుకుతున్నాము..!