'సంపద అట్టడుగు వర్గాలకు చేరితే వారి కొనుగోలు శక్తి పెరుగుతుంది'

Advertisement

సినిమా

నాన్నగారు ఓ మంచి సంకల్పంతో ఈ అవార్డుని ఏర్పాటు చేశారు. తరాలు మారినా ఈ అవార్డు ప్రదానం

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

మీ చుట్టూ వార్తలు

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

ఇక ఒకే ఒక్కటి!

Sakshi Post

Advertisement

© Copyright Sakshi 2014. All rights reserved.