'పేద ప్రజల ఆరోగ్యమే నాకు మహాభాగ్యం. రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ, సంజీవనిలా పనిచేస్తోంది. ఈ తృప్తి చాలు'

Advertisement

సినిమా

పవన్ కళ్యాణ్ చిత్రాన్ని ముద్దాడి నితిన్ తన అభిమానాన్ని సభాముఖంగా చాటారు.

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

మీ చుట్టూ వార్తలు

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

మేడిన్ తెలంగాణ

Advertisement

© Copyright Sakshi 2014. All rights reserved.