'సంక్షేమ పథకాలతో ఎప్పటికీ ప్రజల మనస్సుల్లో ఉండిపోతాం'

Advertisement

న్యూస్ ఫ్లాష్ ఐదో రోజు ప్రారంభమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సమావేశాలు Share on:

సినిమా

స్థూలకాయంతో చాలా చింతించాను. అవకాశాలకు దూరం అయ్యాను. బరువు తగ్గడానికి చేయని ప్రయత్నం లేదు.

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

ప్రజల్లోకి ప్రభుత్వం

Advertisement

© Copyright Sakshi 2015. All rights reserved.