'రాష్ట్రంలో అన్ని ప్రాంతాలు కళకళలాడాలి. పాడిపంటలతో పులకించిపోవాలి'

Advertisement

జాతీయం

రాజ్యాధికారాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకోవద్దు

నైతిక విలువల రక్షణ పేరిట రాజ్యాధికారాన్ని చేతుల్లో తీసుకునే అధికారం ఎవరికీ లేదని ఢిల్లీ కోర్టు పేర్క ...

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

మీ చుట్టూ వార్తలు

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

‘కోతల’ పథకాలు!

Sakshi Post

Advertisement

© Copyright Sakshi 2014. All rights reserved.