'గ్రామాల్లో సంపద పెరగాలి. పెరిగిన సంపద గ్రామీణ ప్రజలకే చెందాలి'
x

ప్రధాన వార్తలు

ఫోకస్‌

ఫ్యామిలీ

పాలతో మృదుత్వం

పాలతో మృదుత్వం

పాలు చర్మ సౌందర్యానికి ఎంతగా మేలు చేస్తాయో అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది.

పుల్ల ఐస్‌... కలర్‌ సోడా

పుల్ల ఐస్‌... కలర్‌ ...

చిన్నప్పుడు ఎండాకాలమొస్తే మహా సంబరం.

గ్యాస్ట్రయిటిస్‌

గ్యాస్ట్రయిటిస్‌

కడుపు నొప్పి, మంట ∙కడుపు ఉబ్బరం, కొంచెం తిన్నా కడుపు నిండుగా అనిపించడం

ఎడిటోరియల్

అవసాన దశలో..

పునరుజ్జీవితమయ్యే అవకాశం ఉన్నమాట నిజమే. కానీ

ఫన్ డే

ఒక వర్షపు రాత్రి

‘సంచలనం’ కంటే‘అనుమానం’ ఎక్కువ మందిని పట్టి పీడించింది.

Facebook

If you are encountering any problem with sakshi website font, please read this.Font Help If issue persists, mail us at sakshiwebsitefont@gmail.com

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Sakshi Post

IS operatives who allegedly planned ‘lone-wolf’ attacks held 

IS operatives who allegedly planned ‘lone-wolf’ attacks held

EPaper

ఆగిన భూచట్టం!

Advertisement

© Copyright Sakshi 2017. All rights reserved. | ABC