'తెలుగువారి గుండెచప్పుడు వినగలిగే ఆత్మీయుడిగా ఉంటే చాలు... నా జన్మ ధన్యమైనట్టే'

Advertisement

క్రికెట్ ప్రపంచ కప్-2015

Final

సినిమా

ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా మనం చేపట్టిన పని కొనసాగించుకుంటూ వెళ్లి పోవాలని...

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

మీ చుట్టూ వార్తలు

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

ఇంజనీరింగ్‌లో ‘బతుకు విద్య’

Sakshi Post

Advertisement

© Copyright Sakshi 2015. All rights reserved.