'ప్రతి రైతూ పట్టణ ప్రాంత వ్యక్తితో సమానంగా ఆదాయం పొందాలన్నదే నా అభిమతం'

Advertisement

న్యూస్ ఫ్లాష్ సోనియా గాంధీ త్వరగానే కోలుకుంటున్నారు: డాక్టర్ అజయ్ స్వరూప్ Share on:

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

మీ చుట్టూ వార్తలు

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

‘గోదావరి’పై మరో రచ్చ

Advertisement

© Copyright Sakshi 2014. All rights reserved.