'స్వచ్ఛమైన రక్షిత జలాలను అందిస్తేనే గోండు,చెంచు, ఆదివాసీ గిరిజనులు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు'

Advertisement

న్యూస్ ఫ్లాష్ మోదీ ఏడాది పాలన: ప్రజల్లో విశ్వాసాన్ని పునరుద్దించాం: అమిత్ షా Share on:

సినిమా

‘గోపాల గోపాల’ చిత్రం విడుదలై ఇప్పటికి నాలుగు నెలల పైనే అయ్యింది. మామూలుగా ఎప్పుడూ సినిమా తర్వాత సిని ...

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

‘అచ్ఛే దిన్’ వచ్చాయా!

Advertisement

© Copyright Sakshi 2015. All rights reserved.