'ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పదవీ విరమణ నాటికి సొంత ఇల్లు కలిగి ఉండేటట్లు చూడటం ప్రభుత్వాల కనీస బాధ్యత'

Advertisement

న్యూస్ ఫ్లాష్ టిడిపికి తుమ్మల నాగేశ్వర రావు రాజీనామా Share on:

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

మీ చుట్టూ వార్తలు

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

'జనధన యోజన'కు శ్రీకారం

Advertisement

© Copyright Sakshi 2014. All rights reserved.