'తెలుగువారి గుండెచప్పుడు వినగలిగే ఆత్మీయుడిగా ఉంటే చాలు... నా జన్మ ధన్యమైనట్టే'

Advertisement

సినిమా

ప్రేక్షకుల అభిమానమే నా ఆనందానికి, ప్రకాశానికి, మనసోల్లాసానికి కారణం అంటున్నారు ఎవర్‌గ్రీన్ హీరోయిన్

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

ఆప్షన్లు ఆగమాగం

Sakshi Post

Advertisement

© Copyright Sakshi 2015. All rights reserved.