'ఆర్థిక అసమానతలు తొలగకపోతే రాజకీయ స్వాతంత్ర్యానికి అర్థం లేదు'

Advertisement

సినిమా

మరోసారి నా ముక్కుమీద కామెంట్లు చేశారో జాగ్రత్త. నాకసలే ముక్కు మీదే ఉంటుంది కోపం

క్రీడలు

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

మీ చుట్టూ వార్తలు

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

కొత్త శిఖరాలకు...

Advertisement

© Copyright Sakshi 2014. All rights reserved.