'పేద ప్రజల ఆరోగ్యమే నాకు మహాభాగ్యం. రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ, సంజీవనిలా పనిచేస్తోంది. ఈ తృప్తి చాలు'

Advertisement

సినిమా

నన్ను ఇంకో నాలుగు మెట్లు ఎక్కించే సినిమా ‘రఫ్’. నటుడిగా నేను ఎంత కష్టపడాలో అంత కష్టపడ్డా.

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

మేడిన్ తెలంగాణ

Sakshi Post

Vishal falls 20 feet, gets injured

Vishal falls 20 feet, gets injured Actor Vishal who is shooting for C.Sundhar directed Ambala along with Hansika has been injured dur ...

Advertisement

© Copyright Sakshi 2014. All rights reserved.