'ప్రతిభకు పేదరికం అడ్డు కాకూడదు. పేదింట్లో పుట్టిన ప్రతి ప్రతిభావంతుడు ఉన్నత చదువులు చదవాలి'

Advertisement

సినిమా

ఏ రంగంలో అయినా పోటీ సహజం. కానీ, సినిమా రంగంలో ఈ పోటీ అధికం. సినిమాకో కథానాయిక పరిచయం అవుతుండటంతో....

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

దిక్కులేని ఉన్నత విద్య!

Advertisement

© Copyright Sakshi 2015. All rights reserved.