'పేద ప్రజల ఆరోగ్యమే నాకు మహాభాగ్యం. రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ సంజీవనిలా పనిచేస్తోంది. ఈ తృప్తి చాలు'

Advertisement

సినిమా

17 సంవత్సరాల నటనా జీవితం.700 సినిమాలు.ఐదు నందులు.ఒక ఫిల్మ్‌ఫేర్.ఇది తన ట్రాక్ రికార్డ్

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

మీ చుట్టూ వార్తలు

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

దేవుడా..!

Sakshi Post

Advertisement

© Copyright Sakshi 2014. All rights reserved.