'స్వచ్ఛమైన రక్షిత జలాలను అందిస్తేనే గోండు, చెంచు, ఆదివాసి గిరిజనులు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు'

Advertisement

న్యూస్ ఫ్లాష్ కేంద్ర మంత్రి కల్ రాజ్ మిశ్రాకు నాన్ బెయిల్ బుల్ వారెంట్ జారీ Share on:

సినిమా

బిజినెస్

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

మీ చుట్టూ వార్తలు

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

మహిళలకు భద్రత.. పరిశ్రమలకు చేయూత

Advertisement

© Copyright Sakshi 2014. All rights reserved.