‘రాష్ట్రంలో నిరుపేదలెవరూ డబ్బులేని కారణంగా ఉన్నత విద్యకు దూరం కాకూడదు. అందుకే ఫీజుల చెల్లింపు పథకాన్ని చేపట్టాం’

Advertisement

ప్రధాన వార్తలు

సినిమా

కొంతమంది అమ్మాయిల నయనాలు..చూసేకొద్దీ ఇంకా చూడాలనిపిస్తుంది. చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్నే మరిపించేలా చేస్త ...

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

మీ చుట్టూ వార్తలు

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

సండ్ర అరెస్ట్

Sakshi Post

Advertisement

© Copyright Sakshi 2015. All rights reserved.