'ఎవరినైనా బలహీనవర్గాలు అని అంటున్నామంటే అది వాళ్ళ ఆర్థిక స్తోమతను బట్టే. మేధస్సులో వాళ్ళు ఎవరికీ తీసిపోరు'

Advertisement

న్యూస్ ఫ్లాష్ చర్చలు, సంప్రదింపులే రాజ్యాంగానికి ఆత్మ: ప్రధాని మోదీ Share on:

ప్రధాన వార్తలు

సినిమా

అమాయకమైన కళ్లు, ఆకట్టుకునే అభినయంతో పక్కా పదహారణాల తెలుగమ్మాయిలా కనిపిస్తారు గుజరాతీ భామ...

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

ఎకరాకు 30 కోట్లు

Advertisement

© Copyright Sakshi 2015. All rights reserved.