'ఆర్థిక అసమానతలు తొలగకపోతే రాజకీయ స్వాతంత్య్రానికి అర్థం లేదు'

Advertisement

క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ - 2015

DAY-14

సినిమా

చార్మి ఎంత మంచి నటో, అంత మంచి డాన్సర్ కూడా. ఆమె ఎంత బాగా డాన్స్ చేస్తుందో చెప్పడానికి ఓ ఉదాహరణ ‘డమరు ...

జాతీయం

నా ప్రభుత్వ మతం భారత్

నా ప్రభుత్వ మతం భారత్ నా ప్రభుత్వ మతం తొలుత భారత్ (ఫస్ట్ ఇండియా).. మత గ్రంథం భారత రాజ్యాంగం.. ఆరాధన దేశభక్తి.. ప్రార్థన ప్ ...

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

చుక్ చుక్... హైటెక్

Advertisement

© Copyright Sakshi 2015. All rights reserved.