'సంక్షేమ పథకాల అమలే సర్కారు పనితీరుకు కొలమానం'

Advertisement

న్యూస్ ఫ్లాష్ బెంగాల్, బీహార్ లో మళ్లీ భూకంపం, రిక్టర్ స్కేలుపై 6.6 తీవ్రత Share on:

జాతీయం

ఇళ్లలోకి వెళ్లాలంటే భయం..వణికిపోతున్నారు!

ఇళ్లలోకి వెళ్లాలంటే భయం..వణికిపోతున్నారు! నేపాల్లో రెండు రోజుల పాటు గంటగంటకు భూమి కంపిచండంతో ఇక్కడి ప్రజలు తమ ఇళ్లోకి వెళ్లాంటే భయపడుతున్నారు ...

బిజినెస్

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

మంచుకొండల్లో మరుభూమి విల విల

Sakshi Post

Advertisement

© Copyright Sakshi 2015. All rights reserved.