'పారిశ్రామిక రంగానికి దీటుగా సేద్యరంగం ఎదగాలి. వ్యవసాయ ఫలాలు పదింతలు పెరగాలి'

Advertisement

ప్రధాన వార్తలు

సినిమా

నాన్నకు ప్రేమతో...
మన కలలను నెరవేర్చుకోవడంలో ఆనందం ఉంటుంది. అయితే తల్లిదండ్రుల కలలను సాకారం..

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

మనం ఎక్కాల్సిన మెట్రో ఇంకెంత లేటు!

Advertisement

© Copyright Sakshi 2016. All rights reserved.