'నా ప్రస్థానంలో ప్రతి మలుపూ జన జీవితంతో ముడిపడి ఉంది'

Advertisement

సినిమా

ఒక మనిషి ఇంతకుమించి పని చేయడం కుదరదు అన్నంత బిజీగా సినిమాలు చేస్తున్నాను. ప్రస్తుతం తెలుగు, తమిళ,

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

చక్రాలకు బ్రేక్

Advertisement

© Copyright Sakshi 2015. All rights reserved.