'సంక్షేమ పథకాల అమలే సర్కారు పనితీరుకు కొలమానం'

Advertisement

న్యూస్ ఫ్లాష్ బాంబు దాడిలో ఐఎస్ఐఎస్ చీఫ్ అబూ బకర్ అల్ బగ్దాదీ మృతి Share on:

జాతీయం

ఇళ్లలోకి వెళ్లాలంటే భయం..వణికిపోతున్నారు!

ఇళ్లలోకి వెళ్లాలంటే భయం..వణికిపోతున్నారు! నేపాల్లో రెండు రోజుల పాటు గంటగంటకు భూమి కంపిచండంతో ఇక్కడి ప్రజలు తమ ఇళ్లోకి వెళ్లాంటే భయపడుతున్నారు ...

బిజినెస్

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

మీ చుట్టూ వార్తలు

యువతుల్లారా జాగ్రత్త!

యువతుల్లారా జాగ్రత్త! మూడేళ్ల పాటు తనను ప్రేమ పేరుతో వంచించి చివరకు మరో యువతిని పెళ్లి చేసుకున్న ప్రియుడి గొంతుకోసిన ప్రియ ...

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

మంచుకొండల్లో మరుభూమి విల విల

Advertisement

© Copyright Sakshi 2015. All rights reserved.