'ప్రతిభకు పేదరికం అడ్డు కాకూడదు. పేదింట్లో పుట్టిన ప్రతి ప్రతిభావంతుడు ఉన్నత చదువులు చదవాలి'

Advertisement

ప్రధాన వార్తలు

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

మీ చుట్టూ వార్తలు

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

సభ్యుడి తొలగింపే శిక్ష !

Advertisement

© Copyright Sakshi 2014. All rights reserved.