'తెలుగువారి గుండెచప్పుడు వినగలిగే ఆత్మీయుడిగా ఉంటే చాలు.. నా జన్మ ధన్యమైనట్టే'

Advertisement

ప్రధాన వార్తలు

సినిమా

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

'మల్లన్న సాగర్' పరిహారంపై పట్టువిడుపు

Sakshi Post

Advertisement

© Copyright Sakshi 2016. All rights reserved.