‘ప్రభుత్వ పథకాలు మరింత వేగంగా మారుమూల పల్లెలకు వెళ్లాలి’

Advertisement

సినిమా

ఆత్మన్యూనతాభావం, అభద్రతాభావం... ఈ రెండూ ఉన్నవాళ్లు జీవితంలో ఏదీ సాధించలేరు.

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

విద్యుత్ పన్నుల వాత!

Advertisement

© Copyright Sakshi 2015. All rights reserved.