'ఎన్ని కరువులనైనా ఎదుర్కోగలగాలి దీని కోసం ఆర్థికంగా ఎదగాలి'

Advertisement

సినిమా

'హన్సిక మంచి నటే కాదు... మంచి మనసున్న వ్యక్తి కూడా. ఇబ్బందుల్లో ఉన్నవారికి సాయం చేస్తుంది.

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

ఆంధ్రప్రదేశ్ షట్ డౌన్

Sakshi Post

Advertisement

© Copyright Sakshi 2015. All rights reserved.