'తెలుగువారి గుండెచప్పుడు వినగలిగే ఆత్మీయుడిగా ఉంటే చాలు... నా జన్మ ధన్యమైనట్టే'

Advertisement

సినిమా

అమాయకమైన కళ్లు, ఆకట్టుకునే అభినయంతో పక్కా పదహారణాల తెలుగమ్మాయిలా కనిపిస్తారు గుజరాతీ భామ...

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

ఎకరాకు 30 కోట్లు

Advertisement

© Copyright Sakshi 2015. All rights reserved.