'సంక్షేమ పథకాలతో ఎప్పటికీ ప్రజల మనస్సుల్లో ఉండిపోతాం'

Advertisement

న్యూస్ ఫ్లాష్ భారత్-అమెరికా సంబంధాలు ప్రపంచానికి మార్గదర్శకం: ఒబామా Share on:

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

మీ చుట్టూ వార్తలు

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

‘అణు’మార్గం సుగమం

Advertisement

© Copyright Sakshi 2015. All rights reserved.