'స్వచ్ఛమైన రక్షిత జలాలను అందిస్తేనే గోండు, చెంచు, ఆదివాసి గిరిజనులు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు'

Advertisement

న్యూస్ ఫ్లాష్ 'రాజధాని' సబ్ కమిటీలో సభ్యుడిగా ఉండనని సీఎంకు చెప్పా:కేఈ Share on:

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

మీ చుట్టూ వార్తలు

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

మద్దతేది.. మహాప్రభో !

Advertisement

© Copyright Sakshi 2014. All rights reserved.