'ప్రతి రైతూ పట్టణ ప్రాంత వ్యక్తితో సమానంగా ఆదాయం పొందాలన్నదే నా అభిమతం'

Advertisement

సినిమా

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

‘గోదావరి’పై మరో రచ్చ

Sakshi Post

Advertisement

© Copyright Sakshi 2014. All rights reserved.