'ప్రతిభకు పేదరికం అడ్డు కాకూడదు. పేదింట్లో పుట్టిన ప్రతి ప్రతిభావంతుడు ఉన్నత చదువులు చదవాలి'

Advertisement

సినిమా

అర్పితా తన చేతులను ఊపినప్పుడు సరిగ్గా కత్రినా నెత్తి మీద ఓ ఆకు పడిందట. దాంతో కత్రినా త్వరలో...

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

మీ చుట్టూ వార్తలు

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

మా వాళ్లు లేరా?

Advertisement

© Copyright Sakshi 2014. All rights reserved.