'గ్రామాల్లో సంపద పెరగాలి. పెరిగిన సంపద గ్రామీణ ప్రజలకే చెందాలి'

Advertisement

జీహెచ్‌ఎంసీ ఎన్నికల తుది ఫలితాలు - మొత్తం డివిజన్లు (150)

సినిమా

తప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఉండవచ్చేమో కానీ, ఫ్రెండ్‌షిప్ ఎప్పుడూ తప్పు కాదు!’’ ‘స్పీడున్నోడు’లో ఒక డైలాగ్ ఇది ...

క్రీడలు

If you are encountering any problem with sakshi website font, please read this Font Help. If issue persists, mail us at sakshiwebsitefont@gmail.com

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

ఇది అందరి విజయం

Sakshi Post

Advertisement

© Copyright Sakshi 2016. All rights reserved.