'సామాన్యులకు వైద్యం ఏనాడూ ఖరీదుగా ఉండకూడదు. అందుకే అందరికీ ఆరోగ్యశ్రీ'

Advertisement

సినిమా

ముఖానికి మాస్క్ ఎందుకు?
కాజు బర్ఫీలా కాస్త సన్నగా కనిపించే అనుష్క, ‘సైజ్ జీరో’ కోసం కాకినాడ కాజాలా కొంచెం ఎక్కువే ఒళ్లు చేశా ...

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

బాబు పాత్రపై దర్యాప్తు

Sakshi Post

RSS Starts Sale of New Uniform

Sale of New RSS Uniform begins

Advertisement

© Copyright Sakshi 2016. All rights reserved.