'సంక్షేమ పథకాలతో ఎప్పటికీ ప్రజల మనస్సుల్లో ఉండిపోతాం'

Advertisement

ప్రధాన వార్తలు

సినిమా

యాక్షన్ స్టార్ ఇమేజ్ కోసం మంచు విష్ణు చేసిన ప్రయత్నమే డైనమైట్.తమిళ్ లో ఘనవిజయం సాధించిన 'అరిమనంబి' ర ...

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

ప్రజల్లోకి ప్రభుత్వం

Advertisement

© Copyright Sakshi 2015. All rights reserved.