'గ్రామాల్లో సంపద పెరగాలి. పెరిగిన సంపద గ్రామీణ ప్రజలకే చెందాలి'

Advertisement

న్యూస్ ఫ్లాష్ తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో కోత, ఈ నెల 9వ తేదీకి కుదింపు Share on:

సినిమా

అప్పటివరకూ అమ్మాయిలా కనిపించే ఏ స్త్రీ అయినా, అమ్మ అయిన తర్వాత దాదాపు ‘ఆంటీ’లా అయిపోతుంది.

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

ప్రతిపక్షంపై వేటు

Sakshi Post

CIA sued by student

CIA sued by student Seattle: A University of Washington law student is suing the CIA over documents related to the El Sa ...

Advertisement

© Copyright Sakshi 2015. All rights reserved.