'పారదర్శకతతో పథకాలు అమలు చేస్తే చిట్టచివరి వ్యక్తికి కూడా సంక్షేమం అందుతుంది'

Advertisement

సినిమా

నయనానందానికి చిరునామా నయనతార అంటారు ఆమె అభిమానులు. అందం, అభినయానికి అదృష్టం తోడైతే నయనతార.

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

ప్రగతి మన అభి‘మతం’

Sakshi Post

Advertisement

© Copyright Sakshi 2015. All rights reserved.