'ప్రాజెక్టులన్నీ పూర్తి చేసి శాశ్వత వనరులతో రాష్ట్రానికి ఉజ్వల భవిష్యత్ నిర్మించాలన్నదే నా స్వప్నం'

Advertisement

సినిమా

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

మృత్యు లారీ

Advertisement

© Copyright Sakshi 2015. All rights reserved.