'ఎన్ని కరువులనైనా ఎదుర్కోగలగాలి దీని కోసం ఆర్థికంగా ఎదగాలి'

Advertisement

ప్రధాన వార్తలు

సినిమా

అదో పెద్ద గది. గదిలో మొత్తం అద్దాలు. ఆ గదిలోకి ఎంటరయ్యేవాళ్లు అన్ని అద్దాల్లోనూ కనిపిస్తారు.

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

బీర్ కుటీర్..!

Sakshi Post

Withdraw from NDA, Jagan tells TDP

Withdraw from NDA, Jagan tells TDP Thanking the people, left parties, various social and student organizations and party cardre for the ...

Advertisement

© Copyright Sakshi 2015. All rights reserved.