'ఎన్ని కరువులనైనా ఎదుర్కోగలగాలి దీని కోసం ఆర్థికంగా ఎదగాలి'

Advertisement

న్యూస్ ఫ్లాష్ ప్రత్యేక హోదాపై చంద్రబాబు ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారు: ఎంపీ మేకపాటి Share on:

సినిమా

అదో పెద్ద గది. గదిలో మొత్తం అద్దాలు. ఆ గదిలోకి ఎంటరయ్యేవాళ్లు అన్ని అద్దాల్లోనూ కనిపిస్తారు.

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

బీర్ కుటీర్..!

Advertisement

© Copyright Sakshi 2015. All rights reserved.