‘రాష్ట్రంలో నిరుపేదలెవరూ డబ్బులేని కారణంగా ఉన్నత విద్యకు దూరం కాకూడదు. అందుకే ఫీజుల చెల్లింపు పథకాన్ని చేపట్టాం’

Advertisement

ప్రధాన వార్తలు

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

వాటాల లొల్లి తూటాల దాకా..

Advertisement

© Copyright Sakshi 2016. All rights reserved.