'పారిశ్రామిక రంగానికి దీటుగా సేద్యరంగం ఎదగాలి. వ్యవసాయ ఫలాలు పదింతలు పెరగాలి'

Advertisement

సినిమా

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

దిగంతాలకు తెలుగు సంతకం

Sakshi Post

Talasani meets KCR amid defection rumours

Talasani meets KCR amid defection rumours Amid rumours that he is all set to jump into the TRS bandwagon, senior TDP leader and former ministe ...

Advertisement

© Copyright Sakshi 2014. All rights reserved.