'రాష్ట్రంలో నిరుపేదలెవరూ డబ్బులేని కారణంగా ఉన్నత విద్యకు దూరం కాకూడదు. అందుకే ఫీజుల చెల్లింపు పథకాన్ని చేపట్టాం'

Advertisement

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

మీ చుట్టూ వార్తలు

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

'అసైన్డ్'పై సభాసంఘం

Sakshi Post

What caused Phil Hughes' death?

What caused Phil Hughes' death? Even as the cricketing world is drowned in grief, questions are beginning to be asked about what exa ...

Advertisement

© Copyright Sakshi 2014. All rights reserved.