'ప్రాజెక్టులన్నీ పూర్తి చేసి శాశ్వత వనరులతో రాష్ట్రానికి ఉజ్వల భవిష్యత్ నిర్మించాలన్నదే నా స్పప్నం'

Advertisement

మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు: హోం క్రీడలు

Advertisement

Advertisement

మీ చుట్టూ వార్తలు

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

రైతులు రాలిన పీడకాలం!

Advertisement

Advertisement

© Copyright Sakshi 2015. All rights reserved.