'రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాంతాలు పాడిపంటలతో పులకించాలి'

Advertisement

న్యూస్ ఫ్లాష్ జమ్మూ కశ్మీర్ లో వరదలపై ప్రధాని మోదీ సమీక్ష Share on:
మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు: హోం క్రీడలు

Advertisement

Advertisement

మీ చుట్టూ వార్తలు

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

పరిహారం ఇచ్చాకే పనులు

Advertisement

Sakshi Post

Flood in Kashmir Valley

Flood in Kashmir Valley Srinagar: Authorities on Monday declared flood in the Kashmir Valley, cautioning people living close ...

Advertisement

© Copyright Sakshi 2015. All rights reserved.