మళ్ళీ పెరిగిన బంగారం: ఈ రోజు ధరలు | Sakshi
Joy of Pets

హైదరాబాద్‌ (10 గ్రా):- 22 క్యారెట్స్: రూ.66850 & 24 క్యారెట్స్: రూ. 72930

విజయవాడ (10 గ్రా):- 22 క్యారెట్స్: రూ.66850 & 24 క్యారెట్స్: రూ. 72930

ప్రొద్దుటూరు (10 గ్రా):- 22 క్యారెట్స్: రూ.66850 & 24 క్యారెట్స్: రూ. 72930

గుంటూరు (10 గ్రా):- 22 క్యారెట్స్: రూ.66850 & 24 క్యారెట్స్: రూ. 72930

బెంగళూరు (10 గ్రా):- 22 క్యారెట్స్: రూ.66850 & 24 క్యారెట్స్: రూ. 72930

ముంబై (10 గ్రా):- 22 క్యారెట్స్: రూ.66850 & 24 క్యారెట్స్: రూ. 72930

చెన్నై (10 గ్రా):- 22 క్యారెట్స్: రూ.67400 & 24 క్యారెట్స్: రూ. 73530

ఢిల్లీ (10 గ్రా):- 22 క్యారెట్స్: రూ.67000 & 24 క్యారెట్స్: రూ. 73080