ఆసియాలోని టాప్‌ 10 ధనవంతులు

1 ముఖేష్ అంబానీ-ఇండియా

2 గౌతమ్ అదానీ-ఇండియా

3 ప్రజొగొ పంగెస్తు-ఇండోనేషియా

4 జాంగ్ షన్షాన్-చైనా

5 కోలిన్ జెంగ్ హువాంగ్-చైనా

6 జాంగ్ యిమింగ్-చైనా

7 సావిత్రి జిందాల్ & ఫ్యామిలీ-ఇండియా

8 మా హుతెంగ్‌-చైనా

9 తదాషి యానై అండ్‌ ఫ్యామిలీ-జపాన్

10 లి కా-షింగ్-హాంగ్ కాంగ్