బకింగ్ హామ్ ప్యాలెస్ - లండన్

అంటిలియా - ముంబై, భారత్‌

విల్లా లియోపోల్డా - ఫ్రెంచ్ రివేరా, ఫ్రాన్స్

విల్లా లెస్ సెడ్రెస్ - సెయింట్-జీన్-క్యాప్-ఫెర్రాట్, ఫ్రాన్స్

లెస్‌ పలైస్‌ బుల్లెస్‌ - కేన్స్, ఫ్రాన్స్

ది ఓడియన్ టవర్ పెంట్ హౌస్ - మొనాకో

ఫోర్ ఫెయిర్ ఫీల్డ్ పాండ్‌ - న్యూయార్క్

18-19 కెన్సింగ్టన్ గార్డెన్స్ - లండన్

బియోన్స్ & జే-జెడ్ మాలిబు మాన్షన్ - మాలిబు, అమెరికా

ఎల్లిసన్ ఎస్టేట్- కాలిఫోర్నియా, యునైటెడ్ స్టేట్స్