హార్దిక్ పాండ్యా

సూర్యకుమార్ యాదవ్

శ్రేయాస్ అయ్యర్

కుల్దీప్ యాదవ్‌,రవి బిష్ణోయ్,సూర్యకుమార్

కుల్దీప్ యాదవ్‌

హార్దిక్ పాండ్యా

సూర్యకుమార్ యాదవ్

శ్రేయాస్ అయ్యర్

కుల్దీప్ యాదవ్‌,రవి బిష్ణోయ్,సూర్యకుమార్

కుల్దీప్ యాదవ్‌